Slovenski biografski leksikon

Vazzaz Jelica, pedagoška in športna delavka, r. 5. avg. 1914 v Gorici prof. Ludoviku (gl. čl.) in Tereziji r. Kokole, živi v Ljubljani. Tu je obiskovala osn. šolo 1920–4, realko 1924 do 1929 in učiteljišče 1929–34, v Bgdu pa Višjo šolo za tel. kulturo 1939–41 in Drž. inšt. za tel. kulturo 1949–51 (izr. študij). Službovala je kot učiteljica od 1938 na Trebelnem, nato leto dni v Karteljevem, 1942–4 pa v Lj., kjer je sodelovala pri OF, bila 1944 v gestap. zaporu ter v taboriščih Rawensbrück in Belzig. Po osvoboditvi je bila 1945–51 referentka za tel. vzgojo na min. za prosveto LRS in komiteju za fizkulturo, 1951–2 predmetna učit. na učiteljišču v Lj., 1952–6 vodja skupine za tel. vzgojo na VPŠ v Lj., 1956–60 prof. na Višji šoli za tel. kulturo, nato na Visoki šoli za tel. kulturo v Lj. — Bila je vodnica, podnačelnica in načelnica lj. sokolske župe, sodelavka v Fizkulturni zvezi Sje, Telovadni zvezi, Zvezi za tel. vzgojo Partizan, 1957 bila načelnica in preds. Odbora za žen. športno gimnastiko. Opravljala je tudi vrsto strok. funkcij v republ. in zveznih organizacijah, organizirala strok. tečaje, jih vodila in predavala. Udeležila se je 1938 mednar. Sokol. zleta v Pragi (jsl vrsta), je prednjakinja I. razr. in trenerka za športno gimnastiko. Kot sodnica sodeluje pri tekmah, ki jih prireja mednar. gimnast. zveza. — Odlikovanja: 1951 red zasluge za narod III, 1956 Bloudkova nagrada; ima vrsto plaket in spomenic telesnokult. organizacij. — V-ova je avtorica štev. telovadnih sestav (tudi v sodelovanju z V. Murnikom za telovadne akademije) za nastope doma in v tujini, opravljala je raziskave v zvezi z nastopi jsl telovadcev na mednar. tekmah, pripravila skripta za teorijo, tehniko, taktiko in metodiko športne gimnastike. Napisala je knjige: Osmica, Ritmički sastav… Bgd 1949; Izbrani spisi o telesnih vajah, 1953 (več soavtorjev); Ritmične sestave, 1955; Ritmična igra z enim kijem in obročem, 1956; Gimnastički ples, Bgd 1958; Lestve, letvenik, plezala, 1960; Ritmika in ljudski plesi, 1960; Vežbe na gredi, Bgd 1964; Teorija gimnastike, 1966; Športna gimnastika, Ženske, 1968; A-B-C moderne ritmične gimnastike, 1973; Vadbene ure, 1973. Prevedla je iz shrv.: Knjiga o športu, I-II, 1971–2. V Zborniku Vis. šole za tel. kulturo (1964) je objavila Športno-pedagoško raziskavo na reprezentantih SFRJ v orodni telovadbi. — Članke je prispevala za časopise: Vodnik (1947, 1951, 1953–7), P (1948), Strokovni vestnik (1950), NŽ (1952, 1953), Bilten (1954), Ljudski šport (1958–61), Telesna kultura (1962–5, 1971–2), Gimnastika (1968), Trener (1972), Trener-gimnastika, Telesno vaspitanje, Bilten Partizana Jsle, Bilten gimnastične zveze Jsle idr. Sodelovala je pri EFK, I-II, Zgb 1975–7. — Prim.: osebni podatki; arhiv Zveze za tel. kulturo Sje (Lj.); EFK; ULj III/2; Sto let lj. učiteljišča; 1973, 94, 107; D. Stepišnik, Telovadba na Slovenskem, 1974; Dnevnik 1977, št. 114 (s sliko); F. Lubej, Odločitve, 1980. Spk.

Stepišnik, Drago: Vazzaz, Jelica (1914–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi765428/#slovenski-biografski-leksikon (8. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine