Primorski slovenski biografski leksikon

VAZZAZ Vladimir, geodet, univ. prof., višji strokovni sodelavec pri predmetih geodetsko risanje, izravnalni račun in višja geodezija, r. 19. sept. 1909 v Gor., živi v Lj. Oče Ludovik, šolnik in geograf (gl. čl.), mati Terezija Kokole. Šolal se je v Lj. in maturiral na realki 1926, nato se je vpisal na geodetski tečaj na Tehniški fak. U v Lj. 2. dec. 1929 je opravil zaključni drž. zemljemerski izpit. Jan. 1932 se je zaposlil pri katastrski upravi v Lj., od 1936 dalje je služboval pri katastrski upravi v Črnomlju kot šef uprave. Isto leto je opravil drž. strok. izpit v Bgdu. Po kapitulaciji It. je vstopil sept. 1943 v JLA ter bil demobiliziran jun. 1946. - Na geodetskem odd. Tehniške fak. U v Lj. je postal asistent 1. jul. 1946 in maja 1952 strok. sodelavec. Kot univ. sodelavec je vodil vaje iz geodetskega risanja, izravnalnega računa in višje geodezije. Dec. 1961 je bil izvoljen za višjega strok. sodelavca, 30. sept. 1965 je bil upokojen. Sodeloval je pri novih merjenjih mesta Lj. (Vič) in Domžal ter pri izdelavi načrtov. Sodeloval je tudi pri merjenju in izdelavi geodetskih načrtov za projekte novih gradenj tovarn in raznih univ. inštitutov. Opravil je kartografska dela za ročni šolski zemljevid Sje ter opazovanje posedanj večjih objektov v Sji.

Prim.: ULjBB I, 266; II, 340.

nsf

Sosič Fabjan, Nataša: Vazzaz, Vladimir (1909–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine