Slovenski biografski leksikon

Valentič Anton, šolnik, r. 24. dec. 1845 v Dekanih kot najml. otrok mlinarja Jožefa in Ivane r. Bandi, u. 31. jan. 1914 v Trstu, pokop. na Opčinah. Po neugotovljivem šolanju je od 1866 poučeval na osn. šolah v tržaški okolici (Prosek), od 1868 bil učitelj, vsaj od 1881 ravnatelj 3-razr., pozneje 4-razr. slov. osn. šole na Opčinah do 1904, ko je šel v pokoj in poslej živel v Trstu. – 1868 so vse tržaške okoliške trivijalne šole postale »občin. ljud. šole« in imele kot edini učni jezik slovenščino, uveden pa je bil po 2 uri tedensko pouk ital. kot poseben učni predmet. Za potrebe takega pouka je V. oskrbel osnovnoš. učbenika: Navod k naučevanju (v ponatisih Praktičen navod k naučenju) ital. jezika za slov. ljud. šole, I. del, Dunaj 1883 (vzporedni naslov: Avviamento ad imparare l'italiano per le scuole popolari slovene); II. del 1887 (s ponat. I. dela); 1896² (pregledana in popravljena). Učbenika so ponatiskovali (nazadnje post. 1917) večinoma zgolj z drobnimi popravki in izpopolnitvami ter sta bila v rabi na osn. šolah v okolici Trsta do konca 1. svet. vojne. Vsebujeta vzporedno tiskane slov. in ital. sestavke za branje, spisje, pogovor in slovniške vaje. – V., vključen v slov. nar. gibanje, je bil odbornik Bralnega društva na Opčinah od ustan. 1881, kot odličen pevovodja (in organist) je 1884 soustanovil bralno in pevsko društvo Zvon. Zložil je nekaj cerkv. in posvetnih skladb (neobj.), utrjeval nar. moč tudi s širjenjem kmetij. znanja. Njeg. pedag. delo je pustilo na Opčinah globoke sledove. – Prim.: r. matice (župnija Dekani); rkp. gradivo P. Plesničarja (arhiv SBL); dopis Nar. in študijske knjižnice Trst 28. jan. 1976 (arhiv SBL); Učiteljski oz. Popotnikov kol za slov. učitelje 1886–; Simonič; E 1914, št. 13, 14; UT 1914, št. 6 in 7; Luč (Trst) 1928, 14; Vas, ljudje in čas, zgodovina Opčin, Trst 1975, 50, 213, 243; A. Šavli, PDk 1977, št. 292. Smj.

Smolej, Viktor: Valentič, Anton (1845–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi756130/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine