Slovenski biografski leksikon

Valentič Anton, šolnik, r. 24. dec. 1845 v Dekanih kot najml. otrok mlinarja Jožefa in Ivane r. Bandi, u. 31. jan. 1914 v Trstu, pokop. na Opčinah. Po neugotovljivem šolanju je od 1866 poučeval na osn. šolah v tržaški okolici (Prosek), od 1868 bil učitelj, vsaj od 1881 ravnatelj 3-razr., pozneje 4-razr. slov. osn. šole na Opčinah do 1904, ko je šel v pokoj in poslej živel v Trstu. – 1868 so vse tržaške okoliške trivijalne šole postale »občin. ljud. šole« in imele kot edini učni jezik slovenščino, uveden pa je bil po 2 uri tedensko pouk ital. kot poseben učni predmet. Za potrebe takega pouka je V. oskrbel osnovnoš. učbenika: Navod k naučevanju (v ponatisih Praktičen navod k naučenju) ital. jezika za slov. ljud. šole, I. del, Dunaj 1883 (vzporedni naslov: Avviamento ad imparare l'italiano per le scuole popolari slovene); II. del 1887 (s ponat. I. dela); 1896² (pregledana in popravljena). Učbenika so ponatiskovali (nazadnje post. 1917) večinoma zgolj z drobnimi popravki in izpopolnitvami ter sta bila v rabi na osn. šolah v okolici Trsta do konca 1. svet. vojne. Vsebujeta vzporedno tiskane slov. in ital. sestavke za branje, spisje, pogovor in slovniške vaje. – V., vključen v slov. nar. gibanje, je bil odbornik Bralnega društva na Opčinah od ustan. 1881, kot odličen pevovodja (in organist) je 1884 soustanovil bralno in pevsko društvo Zvon. Zložil je nekaj cerkv. in posvetnih skladb (neobj.), utrjeval nar. moč tudi s širjenjem kmetij. znanja. Njeg. pedag. delo je pustilo na Opčinah globoke sledove. – Prim.: r. matice (župnija Dekani); rkp. gradivo P. Plesničarja (arhiv SBL); dopis Nar. in študijske knjižnice Trst 28. jan. 1976 (arhiv SBL); Učiteljski oz. Popotnikov kol za slov. učitelje 1886–; Simonič; E 1914, št. 13, 14; UT 1914, št. 6 in 7; Luč (Trst) 1928, 14; Vas, ljudje in čas, zgodovina Opčin, Trst 1975, 50, 213, 243; A. Šavli, PDk 1977, št. 292. Smj.

Smolej, Viktor: Valentič, Anton (1845–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi756130/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VALENTIČ Anton, šolnik, r. 24. dec. 1845 v Dekanih, u. 31. jan. 1914 v Trstu, pokopan na Opčinah pri Trstu. Oče Jožef, mlinar, mati Ivana Bandi. O njegovem šolanju ne vemo nič, od 1866 je poučeval v trž. okolici (Prosek), od 1874 je bil učitelj na Opčinah, kjer je začela učiti tudi njegova žena Viktorija Skok (Povir 1846), vsaj od 1881 je bil ravn. do 1904, ko je stopil v pokoj in se preselil v Trst. Šola je bila od 1879 trirazredna, od 1893 štirirazredna (tedaj 250 otrok), od 1903 petrazr. in od 1906 šestrazr. 1868 so vse tržaške okoliške trivialke postale »občinske ljudske šole«, učni jezik je bil slov., it. so poučevali po dve uri tedensko kot poseben učni predmet. Učni in uradni jezik je bil slov., med šol. vodstvom in občino pa je bil uradni jezik ital. Za pouk ital. je V. oskrbel učbenika: Navod k naučevanju (v ponatisih Praktičen navod k naučenju) ital. jezika za slov. ljud. šole, I. del (vzporedni naslov: Avviamento ad imparare l'italiano per le scuole popolari slovene), Dunaj 1883;II. del 1887 (s ponat. I. dela); druga, pregledana in poprav. izd. 1896. Učbenika so ponatiskovali z manjšimi popravki (nazadnje 1917) in sta bila v rabi na osn. šolah v tržaški okolici do konca prve svet. vojne. V njih so bili vzporedno natisnjeni sestavki v slov. in ital. za branje, spisje, pogovor in slovniške vaje. - V. je bil vključen v živahno narodno delo na Tržaškem. Korenine pev. delovanja na Proseku segajo v leto 1864 in 1871 je vodil petje učitelj V. 1874 je nastal na Proseku Učiteljski kvartet, ki so ga sestavljali: V., glasbenik I. Mercina, zborovodja Pelicon in neki Koren. »Peli so kakor slavčki in sloveli po vsem Primorskem. Kdor jih je slišal peti, je moral priznati, da tako točnega petja v teh krajih še ni bilo slišati« (Jelerčič, 54). V. se je še bolj razgibal na Opčinah. Ko so 25. okt. 1868 ustanovili Čitalnico, je bil v njenem odboru. 10. maja 1881 so ustanovili Bralno društvo in je bil odbornik. Kot odličen pevovodja in organist je 1884 iz Bralnega društva soustanovil Pevsko in bralno društvo Zvon in ga vodil. Zložil je nekaj cerkv. in posvetnih skladb ter jih izvajal, niso pa izšle v tisku. Prav tako je učil ljudi umnega kmetovanja.

Prim.: SBL IV, 327 in tam navedena liter.; in še: Petje na Primor., E 1882, št. 77–78; Opčine pri Trstu, 1868–1968. Ob 100-letnici ustanovitve slov. čitalnice, Trst 1968, 11-15; Jelerčič, 50, 53, 54.

Ured.

Urednik - uredništvo: Valentič, Anton (1845–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi756130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine