Primorski slovenski biografski leksikon

VALENTIČ Josip (Jožef, Jože), nadučitelj in deželni poslanec, organizator prosv. in gospodar. društev, r. 26. avg. 1863 v Čežarjih pri Kopru, u. 19. nov. 1919 v Trstu, pokopan pri Sv. Ani. Oče Josip, kmet, mati Mihaela Grižon. Iz rodovine Valentič izhaja tudi J-ov stric Anton Valentič (gl. čl.). Osn. š. na Opčinah, pripravnica na Proseku, matura na učit. v Kopru 1882. Učiteljeval v Lazaretu, Ricmanjah pri Trstu, Pridvoru (tedaj Sv. Antonu) pri Kopru. Poročen s Katino Kuret, v zakonu se jima je rodilo 7 otrok. Ljudski vzgojitelj, organizator, bil organist, vodja vaškega pev. zbora in pev. zborov v bližnjih vaseh, aktivni član Slov. učiteljskega društva. V Ricmanjah je ustanovil pev. društvo Slavec, v Pridvoru je organiziral in vodil mladin. pev. zbor, vodil godbo na pihala, sodeloval pri hranilnici in posojilnici. Več let župan Sv. Antona pri Kopru (sedanji Pridvor). V dveh mandatnih obdobjih (1908 in 1914) poslanec v istrskem dežel. zboru. Bil je prisoten v časopisju s svojimi dopisi, zlasti v E in SN (nepreverjeno). Premeščen iz Ricmanj k Sv. Antonu pri Kopru zaradi navdušenja za slovansko bogoslužje, ki naj bi pripomoglo k uveljavljanju materinega jezika oz. zajezilo raznarodovanje. Glavni pobudnik za bogoslužje v staroslovanskem jeziku je bil kpl. v Ricmanjah Anton Požar (gl. čl.).

Prim.: Akt št. 75, 1863 župnija Lazaret; Priloga NL 1904, št. 251; 70-letnica prosv. društva Slavec, Ricmanje. Ricmanje 1966, 4, 13; Dekani v preteklosti in danes, Koper 1979, 31, 32, 42; Milanović II, 147, 163; NČ 8. maja 1914, 22. maja 1914, 12. jun. 1914, 19. jun. 1914; Vilhar, 38, 58, 80, 89; E 20. in 29. nov. 1919; PDk 16. dec. 1977.

Sirk

Sirk, Ivan: Valentič, Josip (1863–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951380/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine