Slovenski biografski leksikon

Umek Evelina, por. Kajzer, prevajalka in pisateljica, r. 23. marca 1939 v Trstu zidarju Alojzu in Zofiji r. Vrabec, živi v Lj. Osn. šolo 1945–53 in klas. gimn. 1953–8 je obiskovala v Trstu, slavistiko študirala na fil. fak. v Lj. 1958–63, i. l. dipl. – Od 1960 živi stalno v Lj., zaposlena 1963 kot novinarka pri RTV, 1964–7 pri Tovarišu, 1967–75 v statusu svobodne prevajalke; 1975–7 je bila prof. slovenšč. na osn. šoli v Preski pri Medvodah, nato urednica pri Sava filmu oz. pri Dopisni delav. univerzi Univerzum v Lj., od 1979 je tu direktorica sektorja založba.

U-ova je spočetka pisala krajšo prozo z motiviko tržaškega okolja (črtice, novele: Pet minut upanja, Mlada pota 1958, 70–3; Tri dni je ležal mrtev v stanovanju, ib. 1959/60, 321–4; Poletnega dne je prišel k njej, Tokovi. Zbornik I. Trst, 1956, 38-40; Samogovori med štirimi stenami, Jadro 1959, 1–5; Fant z roko v žepu, ib. 1959, 9–14). Od 1968 stalno sodeluje pri RTV Lj. in piše pripovedke za najmlajše: Nenavadni pogovori (1968, pribl. 30 oddaj na radiu); Pravljice za vsakdanjo rabo (1973, počitniška nadaljevanka). Predvsem pa prevaja za založbo Mlad. knj. iz ital., mdr.: M. Giacobbe, Male kronike. 1963; G. Rodari, Modra puščica. 1967; G. Zuconi, Martin, Škarjač in slamica, Pionir. list 1972/3, št. 1–35; M. Argilli, Atomček. 1973; G. Padoan, Robinzon v vesolju. 1974; isti, Robinzon v morskih globinah, Pionir. list 1974/5, št. 1–18; G. Rodari, Pravljice po telefonu. 1973; isti, Srečanje z domišljijo. 1977; P. L. Travers, Mary Poppins. 1976. – Prim.: osebni podatki; Mlada pota 1958/9, 411 (s sliko). *

Uredništvo: Umek, Evelina (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745792/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

UMEK Evelina, por. KAJZER, prevajalka, pisateljica, urednica, r. 23. mar. 1939 v Trstu, od 1960 živi v Lj. Oče Alojzij, zidar, mati Zofija Vrabec, gospodinja. Osn. š., niž. sred. š. in klas. gimn. v Trstu (1945–58), nato se je vpisala na slavistiko v Lj., diplomirala 1963 iz slov. in srbohrv. Po diplomi se je zaposlila kot časnikarka pri RTV Lj.; od 1964 do 1967 je bila pri Tov, potem do 1975 svobodna prevajalka; od 1975 do 1977 je učila slov. na osn. š. v Preski pri Medvodah, nato se je zaposlila kot ured. pri Sava filmu oz. pri Dopisni delav. univ. Univerzum (od 1979 direktorica sektorja založba), od 1983 do 1987 ured. učil in publikacij za predšolske otroke pri DZS; odtlej pri RTV Lj. redaktorica v mlad. in otr. programu. - Pisati je začela v Trstu krajše črtice in novele z motiviko iz domačega okolja: Pet minut upanja (Mlada pota 1958); Tri dni je ležal mrtev v stanovanju (ibid. 1959/60); Poletnega dne je prišel k njej (Tokovi 1956); Samogovori med štirimi stenami (Jadro 1959); Fant z roko v žepu (ibid. 1959). Od 1968 stalno sodeluje pri RTV Lj. in piše pripovedke za najmlajše, zgodbe z vzgojnim poudarkom, serije oddaj: Nenavadni pogovori (okr. 50 oddaj), Radijske šole (okr. 30 oddaj). Pravljica za vsakdanjo rabo (1973) in več serij počitniških nadaljevank. Okr. 25 predstavitev slov. pesnikov, pisateljev in drugih mož je objavila v PionL (od 1973 do 1976) in Pionirju (1979/80). Njena dela so objavljena še v Cicibanu, Kurirčku (10 nadalj. Izbrana poglavja iz frnikologije, 1987/88, in Odraščanje psičke Gale, 1988/89), Tribuni, NRazgl, TT, Mladem rodu, Mladini, Mladih potih, Tov, Tokovih, Rodni grudi, Delu, Obzorjih, Otroku in družini (3 nadalj. Drugačne počitnice); v knjižnih zbirkah MK pa še: Trgovina (1979), Pri zdravniku (1983), Klatimaček Grof (1986); pri DZS didaktična igra Črke in besede (1985); pri DDU Univerzum Pravljice za igro (1979); za TV Lj. je napisala 15 scenarijev za serijo Radovedni Taček (objavlj. 1987–90). – Obširno je njeno prevajalsko delo za otroke in mladino, predvsem iz it. Pri MK so izšli prevodi: M. Giacobbe, Male kronike (1963); G. Rodari, Modra puščica (1967); Isti, Pravljice po telefonu (1978); Isti, Srečanje z domišljijo (1979); G. Zucconi, Martin, Škarjač in Slamica (PionL 1972); M. Argilli, Atomček (1973); G. Padoan, Robinzon v vesolju (1974); Isti, Robinzon v morskih globinah (PionL 1974); P. L. Travers, Mary Poppins (1976); M. Milani, Dekle na valobranu (1972); I. Calvino, Dogodivščine pl. Čičifrča (RTV Lj. 1971); Isti, Marcovaldo (1987); A. Gramsci, Ježevo drevo (v tisku). Poleg mladinske književnosti je prevajala iz it. še prozo drugih avtorjev (E. Biagi, G. Scerbanenco, D. Maraini, M. Jarre, P. Chiara, P. Chiesa, M. Tobino, M. Soldati, B. Gasperini, N. Salvalaggio, D. Buzzati idr.) za TT, Delo, Obzorja, RTV Lj. in druge. V it. je prevedla pet slov. pravljic za zbirko Il castello incantato (Mondadori 1969) in Ribičičevega Miškolina (Le avventure di Topino, Mondadori 1970). Pri isti založbi je izšel 1972 prevod knjige E. Kardelja Potovanje skozi čas z naslovom Viaggio nel tempo.

Prim.: Osebni podatki; SBL IV, 386–87; Moder, SLNP; Bibliograf. oddelek NUK; Mlada pota 1958/59, 411 s sl.; M. Slana, Knjiga za dojenčke in dedke - E. Umek z založbe Univerzum, 7D 16. sept. 1982, 19–20 s sl.

Škoberne

Škoberne, Boža: Umek, Evelina (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745792/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine