Slovenski biografski leksikon

Treiber Franc, pesnik in skladatelj, r. 28. jan. 1809 v Bačah (Faak) ob Baškem jezeru na Kor. očetu Juriju in materi Katarini (po dom. pri Rejovcu), u. 24. okt. 1878 v Šent Jakobu v Rožu. Gimn. in licej je 1823–30 obiskoval v Clcu, tu 1830–4 štud. teol. in bil 1834 ord. Bil je krajši čas kaplan v Pliberku in Šmohorju, 1836–46 kaplan in katehet mestne župnije v Clcu, 1846–8 župnik v Šentjakobu v Rožu; tu je 1848 ustanovil svoj sloviti pev. zbor in ga nad 30 let vodil. Z Val. Janežičem, bratom Antona (SBL I, 376), je 1872 tu ustan. Slov. posojilnico. Zaveden Slov. in navdušen nar. buditelj, je prijateljeval z bratoma Andr. in L. Einspielerjem (ib. 151–6). T. je zlagal v nar. slogu in metodi pesmi (En mav postojmo; Bratec moj predragi; Temna noč bo minila), ki so večinoma ponarodele (gl. zbirke pesmaric: O. Dev, Slov. nar. pesmi iz Ziljske doline in Podroža. 1908; isti, Slov. nar. pesmi s Kor. 1912: Z. Švikaršič, Kor. slov. nar. pesmi. I.–III. 1914–21 idr., mdr. J. Scheinigg, Nar. pesmi kor. Slov. 1889 in Štrekelj, SNP IV, št. 7045). Izboljšal, okrajšal in uglasbil je pesem Moj dom prijatelja Primoža Košata, kor. nar. buditelja in organizatorja Tabora v Žopračah (dolga 8 kitic, prve 3 vsebujejo lirično izpoved) z naslovom Nmau čriez jizaro, nmau čriez gmajnico, ki je ponarodela in postala kor. nar. himna. – Prim.: J. Arnejc, S 1919, št. 59; O. Dev, Sveta Cecilija (Zgb) 1933, 9–10; S 1936, št. 20; I. Grafenauer, Kor. zbornik 1946, 332; isti, Narodopisje Slov. II. 1952, 19; J. Felaher, Kol slov. Kor. (Clc) 1952, 99; J. Pleterski, Nar. in polit. zavest na Kor. 1965, 254; P. Zablatnik, Koroška in Kor. Slov. 1971, 282; L. Kramolc, Kor. fužinar 1972, št. 1 (s sliko). Lc. + N. Kt.

Lisac, L., Kuret, N.: Treiber, Franc (1809–1878). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi721036/#slovenski-biografski-leksikon (19. april 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine