Slovenski biografski leksikon

Tončič Fran Ksaver, podobar, r. 10. nov. 1865 v Črnem Vrhu nad Idrijo kočarju Josipu in Mariji r. Ozbič (iz podobarske družine), u. 14. marca 1919 v Kamniku (v naglici popil namesto slivovke požirek luga). Kiparstva se je izučil pri M. Ozbiču (stricu) v Kamniku, 1888 se tu osamosvojil in 1892 oženil. - T. je delal v umetnem marmorju ali marmorn. cementu kipe, mdr. Marijine: Brezmadežna, v c.: Domžale, Medija, Radomlje, Šmartno v Tuhinju, Trzin; Lurška M.: Zg. Tuhinj, Trzin (1908) ter znamenje v Mengšu; Rožnovenska M. b.: Lokve na Hrv., Podstene ob Kolpi; Žalostna M. b. za c. v Mengšu; Marija z Jezuščkom za c.: Branica na Krasu, Dragomelj, Mirna, na Otlici, Podnanos, Razdrto pri Hrenovicah; Srca Jezusovega: za p. c. Homec (1901), za znamenje na Perovem pri Kamniku, Ecce Homa za c. v Cerkljah na Gorenj.; svetnikov: mdr. sv. Jakob in 2 angela v frančišk. c. Kamnik (1890–7, gl. oltar); sv. Elizabeta in sv. Ludvik, ib. (oltar sv. Franč. Asišk., gl. CFr 1910, 87); sv. Janez, Žalostna M. b., Marija Magdalena, ib. (1890, oratorij); sv. Barbara: znamenje pri smodnišnici v Kamniku (uničena), v ž. c. v Šentgotardu; sv. Ciril in Metod: ž. c. Domžale, Goričica (1897), Prvačina, Trst (c. sv. Ivana, 1902); sv. Servul: Podraga; sv. Valentin: Žel. Kapla; 2 stranska oltarja v Domžalah (1896) in Marijin oltar v Vranji Peči (1908); prenovil je oltarje v Zakalu pri Kamniku (1902), na Pšajnovici, v Trzinu; 1893 je izdelal tabernakelj za Stranje pri Kamniku.

T. je bil nadarjen, a le obrtniško šolan kiparski oblikovalec, ki bi najbrž z boljšo izobrazbo dosegel kaj več. Ostal je v mejah solidnega cerkv. umetnika, dasi je modeliral kipe tudi po živih, drapiranih modelih ter jih nato odlival s pos. maso kot umetni kamen; to tehniko je prevzel od Ozbiča. Stilno se je opiral na nazarensko smer s kancem realizma (drže figur umirjene, obrazi idealno lepi), ni pa se loteval skupinskih kompozicij. Kipe je realistično polihromiral. T-evo tridesetletno delo je zapustilo štev. kipe, s katerimi je opremljal oltarje v Kamniku in okolici, zašli pa so tudi na Štaj., Primor., delno na Kor. in celo na Hrv., saj si je ustvaril med naročniki slaves solidnega, »za kipe kakor ustvarjenega« mojstra (ZD 1898, 8); razen tega je prenavljal starejše lesene oltarje. Po njeg. smrti je delavnica, ki jo je vodila vdova, shirala in se omejila le na mavčne kipce. - Prim.: Steskovo gradivo; LKU 190; Stelè, Kamnik, pass.; DS 1902, 445; 1905, 465, 503; KMD 1902, 36; V. Steska, ZUZ 1921, 101–2 (s seznamom del); Fr. Bernik, Zgod. fare Domžale. 1923, 84, 85, 86, 138; ZUZ 1926, 316; Pod Grintovci 1940, št. 22. Cc.

Cevc, Emilijan: Tončič, Fran Ksaver (1865–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi712809/#slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine