Slovenski biografski leksikon

Tomšič Janez, kontraadmiral, r. 16. mar. 1909 v Postojni, brat Franceta (gl. čl.), živi v Splitu. Osn. šolo 1916–20 in real. gimn. 1920–8 (z mat.) je obiskoval v Novem mestu, vojno pomorsko akademijo 1928–31 v Dubrovniku. Tu je 1931 opravil izpit za pomor. oficirja in kot tak služboval od 1931–41 v jsl mornarici; l. 1941 je začel sodelovati z OF in bil od 24. mar. 1942–25. apr. 1943 interniran v Italiji (Gonars in Chiesa Nuova pri Padovi); avg. 1943 se je vključil v NOB, okt. i. l. tudi v KPJ. Od sept.—nov. 1943 je bil operativni oficir in načelnik štaba I. SNOUB T. Tomšiča, nato komandant nasl. enot: IV. pomor. obalni sektor na Hvaru in Visu (dec. 1943—jan. 1944), Baza vojne mornarice v Monopoliju (Italija; od febr. do maja 1944), III. pomor. obalni sektor v Zaglavu pri Saliju na Dugem otoku (maj—sept. 1944), Pomor. komanda sev. Jadrana v Zadru, Pulju, na Rabu in Rijeki (marec—avg. 1945), vmes vodja mornariške skupine pri IX. korpusu NOVJ (sept. 1944—febr. 1945); nato komandant flote jsl vojne mornarice v Šibeniku (avg. 1945—jun. 1948) in zaledja jsl vojne mornarice (jul. 1948—dec. 1951), ter načelnik: Vojnopomor. šolskega centra v Divuljah pri Splitu (dec. 1951—jul. 1954), Mornariško tehniškega inšt. v Splitu (avg. 1954 do avg. 1957) in nazadnje operativnega oddelka komande jsl. vojne mornarice (sept. 1957 do dec. 1964). L. 1965 je bil tu upok. Odlikovanja: l. 1945 red za hrabrost in red partizanske zvezde III. stopnje; 1946 red bratstva in enotnosti II. stopnje in red za voj. zasluge II. stopnje; 1954 red narodne armije II. stopnje; 1953 in 1969 red za voj. zasluge z veliko zvezdo; 1975 red zaslug za narod z zlato zvezdo.

T. je veliko pisal o pomorstvu, zlasti s področja vojno pomor. zgodovine, mdr. knjigo: Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slov. pomorščaki. 1974 (1975 nagrada vstaje slov. naroda; gl. LDk 1975, št. 194, 195 s sliko), številne članke in razprave v časopisih: Mornarički glasnik (1952, 160–75; 1962, 205–9; 1963, 476–89), Vazduhoplovni glasnik (1952), Obala (1969, 50–1), Delo (1972, št. 247); prispeval članka za Vojno enciklopedijo (6. zv. 1975, 774–83; 7. zv. 1975, 778–95). - Prim.: osebni podatki; podatki R. Perhauca, Lj.; Vojna enciklop. 10, 1967, 99; 1975², 18; 225 let novom. gimn. 1971, 390–1, 440; Delo 1975, št. 126; Vojno delo III. (1975), 278 (s sliko); Primor. novice 1979, št. 12 (s sliko). *

Uredništvo: Tomšič, Janez (1909–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi711606/#slovenski-biografski-leksikon (30. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine