Slovenski biografski leksikon

Tomšič Janez, kontraadmiral, r. 16. mar. 1909 v Postojni, brat Franceta (gl. čl.), živi v Splitu. Osn. šolo 1916–20 in real. gimn. 1920–8 (z mat.) je obiskoval v Novem mestu, vojno pomorsko akademijo 1928–31 v Dubrovniku. Tu je 1931 opravil izpit za pomor. oficirja in kot tak služboval od 1931–41 v jsl mornarici; l. 1941 je začel sodelovati z OF in bil od 24. mar. 1942–25. apr. 1943 interniran v Italiji (Gonars in Chiesa Nuova pri Padovi); avg. 1943 se je vključil v NOB, okt. i. l. tudi v KPJ. Od sept.—nov. 1943 je bil operativni oficir in načelnik štaba I. SNOUB T. Tomšiča, nato komandant nasl. enot: IV. pomor. obalni sektor na Hvaru in Visu (dec. 1943—jan. 1944), Baza vojne mornarice v Monopoliju (Italija; od febr. do maja 1944), III. pomor. obalni sektor v Zaglavu pri Saliju na Dugem otoku (maj—sept. 1944), Pomor. komanda sev. Jadrana v Zadru, Pulju, na Rabu in Rijeki (marec—avg. 1945), vmes vodja mornariške skupine pri IX. korpusu NOVJ (sept. 1944—febr. 1945); nato komandant flote jsl vojne mornarice v Šibeniku (avg. 1945—jun. 1948) in zaledja jsl vojne mornarice (jul. 1948—dec. 1951), ter načelnik: Vojnopomor. šolskega centra v Divuljah pri Splitu (dec. 1951—jul. 1954), Mornariško tehniškega inšt. v Splitu (avg. 1954 do avg. 1957) in nazadnje operativnega oddelka komande jsl. vojne mornarice (sept. 1957 do dec. 1964). L. 1965 je bil tu upok. Odlikovanja: l. 1945 red za hrabrost in red partizanske zvezde III. stopnje; 1946 red bratstva in enotnosti II. stopnje in red za voj. zasluge II. stopnje; 1954 red narodne armije II. stopnje; 1953 in 1969 red za voj. zasluge z veliko zvezdo; 1975 red zaslug za narod z zlato zvezdo.

T. je veliko pisal o pomorstvu, zlasti s področja vojno pomor. zgodovine, mdr. knjigo: Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slov. pomorščaki. 1974 (1975 nagrada vstaje slov. naroda; gl. LDk 1975, št. 194, 195 s sliko), številne članke in razprave v časopisih: Mornarički glasnik (1952, 160–75; 1962, 205–9; 1963, 476–89), Vazduhoplovni glasnik (1952), Obala (1969, 50–1), Delo (1972, št. 247); prispeval članka za Vojno enciklopedijo (6. zv. 1975, 774–83; 7. zv. 1975, 778–95). - Prim.: osebni podatki; podatki R. Perhauca, Lj.; Vojna enciklop. 10, 1967, 99; 1975², 18; 225 let novom. gimn. 1971, 390–1, 440; Delo 1975, št. 126; Vojno delo III. (1975), 278 (s sliko); Primor. novice 1979, št. 12 (s sliko). *

Uredništvo: Tomšič, Janez (1909–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi711606/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Primorski slovenski biografski leksikon

TOMŠIČ Janez, kontraadmiral, r. 16. mar. 1909 v Postojni, u. 14. apr. 1987 v Splitu, pokopan 18. apr. i.l. v Lj. Oče Jožef, orožniški poročnik, mati Marija Lunder, učiteljica; brat France, jezikoslovec in leksikograf. Osn. š. (1916–20) in real. gimn. (1920–28) v Novem mestu, Vojno pomorska akad. (1928–31) v Dubrovniku, kjer je 1931 opravil izpit za pomorskega oficirja. Od 1931 do 1941 je služboval v jsl. mornarici. Razpad Jsle je dočakal kot topniški oficir na rušilcu »Beograd«. Ker ni hotel vstopiti v ustaško mornarico, so ga izgnali iz Hrvaške. Vrnil se je na očetov dom v Novo mesto. 1941 je začel sodelovati z OF. Po aretaciji je bil od mar. 1942 do apr. 1943 v internaciji v It. v Gonarsu in Chiesanuovi pri Padovi. Po izpustitvi je vstopil avg. 1943 v NOV v Levstikov bataljon na Dolenjskem. Po opravljenem tečaju za oficirje bivše jsl. vojske je bil od sept. do nov. 1943 operativni oficir in načelnik štaba I. SNOUB T. Tomšiča. Od konca nov. 1943 do sredine dec. je vodil skupino slov. pomorščakov in letalcev v GŠ Hrv. v Otočcu in od tam mornarje na Vis in Hvar in bil od dec. 1943 do jan. 1944 komandant oboroženih ladij 4. POS (Pomorski obalni sektor), nato načelnik štaba 4. POS in do maja 1944 komandant Baze vojne mornarice NOVJ v Monopoliju v Južni It. Od maja do sept. 1944 je bil komandant 4. POS na Dugem otoku in vodil pomorske vojne akcije med Šibenikom in Zadrom, nato je bil od sept. 1943 do febr. 1945 vodja skupine, ki je organizirala mornariško enoto v IX. korpusu NOV. Od mar. 1945 do avg. 1945 je bil poveljnik Pomorske komande za Severni Jadran v Zadru, Pulju, na Rabu in na Reki in poveljeval mornariškim enotam v operacijah do Trsta in Soče. Po vojni je bil komandant flote vojne mornarice v Šibeniku do jun. 1948, od jul. i.l. do dec. 1951 komandant zaledja jsl. mornarice in do jul. 1954 načelnik Vojnopomor. šol. centra v Divuljah pri Splitu, do avg. 1957 načelnik Mornariško tehn. inštituta v Splitu in do dec. 1964 komandant Operativnega odd. jsl. vojne mornarice, načelnik Visoke pomorske akad. in načelnik operativnega odd. vojnopomor. oblasti. Vmes je bil tudi jsl. predstavnik v mednar. komisiji štirih velesil za razdelitev it. vojaškega pomor. plena. Upokojen je bil 1965. - Bil je tudi aktiven član Skupnosti part. pomorščakov Sje pri občinskem odb. ZZB NOV v Piranu. Med vojno je dosegel čin podpolkovnika, 1947 je napredoval v čin kapetana bojne ladje in 1958 postal kontraadmiral. Prejel je vrsto odlikovanj: 1945 red za hrabrost in red part. zvezde III. stop., 1946 red bratstva in enotnosti II. stop., 1954 red za vojaške zasluge z veliko zvezdo, 1975 red zasluge za narod z zlato zvezdo. - Po upokojitvi je veliko pisal o pomorstvu, predvsem s področja vojno pomor. zgod. in o raznih strok. vprašanjih. Za svojo obsežno knjigo Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slov. pomorščaki (Knjižnica NOV in POS 42, Lj. 1974) je 1975 prejel nagrado Vstaje slov. naroda. Bibliografija: Mornarički glasnik (1952, 1962, 1963), Vazduhoplovni glasnik (1952), Pozadinski glasnik (1949), Vojno delo (1949), Vojna encikl., I. izdaja (1958–68), Vojno pomorski muzej, Split (1965), Zavod za rehabilitacijo invalidov NOV, Lj. (1973), razni strok. članki in razprave v dnevnikih in mesečnikih (Delo, Borba, Vjesnik, Slobodna Dalmacija, PDk, Jsl. mornar, Čuvar Jadrana, Naše more, Ob, Koper.

Prim.: Osebni podatki (1973); SBL IV, 132 in tam navedena lit.; Predlog za podelitev nagrade Vstaje slov. naroda (aprila 1975); spominski članek Alb. Kluna v TV-15 (23. apr. 1987); žup. arh. v Postojni; PrimN 1979, št. 12 s sl.

Koren

Koren, Jože: Tomšič, Janez (1909–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi711606/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine