Slovenski biografski leksikon

Šubic Mirko, slikar, restavrator, r. 8. jun. 1900 v Lj. ravnatelju TSŠ Ivanu (gl. čl.) in Hedviki r. Fabiani, živi tu. Obiskoval je v Lj. vadnico 1906–10, I. drž. gimn. 1910–8 (mat. 1918), študiral na AUU v Münchnu 1918–9, Pragi 1919–21, Dresdenu 1921–3 (dipl. 1923), prof. izpit opravil v Zgbu 1925. Bil je prof. TSŠ v Lj. 1923–46, ravnatelj Šole za umetno obrt 1946–50, izred. prof. na AUU 1950–60, vmes 1951 organiziral in vodil (do 1961) restavrator. odd. pri Rep. zavodu za spomeniško varstvo, od 1954 pa specialko za konservatorstvo in restavratorstvo na AUU; od 1959 je pogodbeni red. prof. na filoz. fak., od 1960 red. prof. na AUU, 1963–7 bil njen rektor. Študijsko je bival v Avstr. 1952; Belgiji, na Nizoz. 1956; v Italiji 1960; na Poljskem 1964. Prejel je rep. nagrade 1947, 1949; red dela II. stop. 1950; red zasluge za narod s srebrno zvezdo 1961. – Uveljavil se je med obema vojnama v raznih slikar. in grafič. tehnikah, kot ilustrator. Slikal je kompozicije v olju (ž. c. Ježica-Lj.; Sv. Jožef, franč. c. Lj.); realist. portrete (mdr. v Celju župana dr. Hrašovca, Miheliča; pisatelje za VP); figuralne kompozicije, zlasti na področju monumentalne zidne slikarije, freske (presbiterij ž. c. Rakek; pročelja stanovanj. hiš: Pokojnin. zavoda Jesenice 1936, Trgov. zbornice v Lj. Prešernova c.; v Ilirski ul. – Letni časi; vile Jurjevec v Gorupovi ul.). Restavriral je slike bratov Šubicev za razstavo 1937; vodil restavrator. dela za zgod. razstave (F. Bergant, Klasicizem in romantika, Tuji mojstri, M. J. Kremser-Schmidt, Barok na Slov. – vse v NarG); za freske na terenu (Hrastovlje; Brežice, Viteška dvorana v gradu; Bohinj, Sv. Janez; Vrba na Gorenj.; Olimje pri Podčetrtku; Tupaliče pri Kranju; Breg pri Predvoru; Crngrob; Križna gora, Puštalski grad, oboje v ok. Škofje Loke; grad Hrastovec; grajska kapela, Bled). V zadnjih treh desetletjih se bavi intenzivno in sistematsko s tehnološ. proučevanjem, z varstvom in restavriranjem umetnostnih spomenikov. Razstavil je slikar. in grafična dela v krajih: Lj., Mrb, Zgb, Bgd, Reka, Praga, Sofija 1919–39; München, Dresden, Vöxjä (Šved.) 1923; Avtoportret na Slov. Lj. 1958; priredil dokumentarno restavratorsko razstavo 1956, ModG. – Podpis: M. Š. (risbe, slike, ilustracije). Pisal je o restavriranju slik (Umetniški zbornik 1943, 224–30 s sliko). – Prim.: osebni podatki; ELU IV, 382; DP 1929, št. 4; 1939, št. 6 (s sliko); Fr. Stelè, Slov. lesorezi. 1942 (6); isti, Slov. slikarji. 1949, 129; isti, Umetnost v Primorju. 1960, 66; Fr. Šijanec, Sodobna slov. likovna umetnost. 1961, 142. – Sliki: J 1937, št. 259; NRazgl 1967, št. 10. *

Uredništvo: Šubic, Mirko (1900–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi674378/#slovenski-biografski-leksikon (13. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine