Slovenski biografski leksikon

Širok Karel, mladinski pesnik in pisatelj, brat Alberta (gl. čl.), r. 26. okt. 1889 v Šmartnem v Brdih, ustreljen kot talec 5. jan. 1942 v Dragi nad Begunjami na Gorenj. Po osn. šoli v Kozani (Brda) 1895–901 je obiskoval gimn. v Gor. in Trstu do 1905, učiteljišče v Kopru 1905–9. Učiteljeval je od 1909 v raznih krajih po Tržaškem, najdlje v Škednju, kjer je vodil dram. krožek, nastopal kot igralec; odpuščen iz službe 1925, je nato urejal polit. list Novice. L. 1926 je prišel v Jslo, bil učitelj v Črnomlju, potem diplomat. uradnik 1926–9 v Trstu pri jsl konzulatu, 1929–38 pa v Clcu. Zaradi stikov s kor. Slov. in očitnega nasprotja do nacizma je bil po priključitvi Avstrije k Nem. aretiran, pol leta zaprt, izgnan v Jslo; 1941 so ga Italijani izročili Nemcem, ti so ga v Clcu obsodili na smrt.

Š. je izdal pesmi: Jutro (Trst 1920), od kritike manj ugodno sprejete; Polžja hišica (Lj. 1926; ilustr. S. Šantel); Kapelica (Lj. 1935), prisrčne, oblikovno zrelejše, motivno grajene na nar. legendah, prepojene s primor. nar. bolečino; – prozo: Slepi slavčki (Gor. 1922, ilustr. Avg. Černigoj; ocena: M. Jarc, LZ 1923, 653–4) kažejo večjo življenj. globino in umetn. prizadevnost; Trije bratje in trije razbojniki (Mladin. knj. 1951, ilustr, Gvido Birolla; srb. prevod: Bgd, Dečja knjiga 1954 in alban. prevod). – Sodeloval je mdr. pri listih: Ciciban, Dan, E, J (npr. 1926, št. 105: Iv. Cankar zadnjikrat v Trstu), Jsla, NG, Njiva (Trst 1919), Novi rod (Trst; 1921–6), Zk (psevd. Andrejev; 1909–15). Več pesmi je bilo prevedenih v češ. – Ocene: F. Bevk, DS 1920, 87; Iv. Pregelj, ib. 1923, 299; M. Jarc, LZ 1920, 433–4; 1923, 653–4; F. B., M 1923, 438; Km., ib. 1926, 190; J. P., ib. 1936, 113; td., S 1935, št. 278. – Prim.: podatki brata Alberta (arhiv SBL); NE IV, 650; SDL II, 155; Ribičič Jos., Razgl 1947, 138–9; A. Ocvirk, SR 1948, 272–4; Brandner Anton, Svoboda 1949, št. 4, str. 16–8; PDk 1951, št. 208 (s sliko); 1952, št. 5 (s sliko); Bibliografija, Zgb 1957, I/2, 429; 1963, II/1, 120–1; St. Janež, Zgod. slov. knjiž. 1957, 610–1; B. Pleničar, Ciciban, Bibl. kazalo. 1970. Kr.

Koblar, France: Širok, Karel (1889–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi651362/#slovenski-biografski-leksikon (30. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine