Slovenski biografski leksikon

Šček Ivan, skladatelj, r. 5. avg. 1925 v Vipavi kovaču Ivanu in Jožefi r. Bukovič, živi v Kopru. Po osn. šoli v r. kraju 1931–9 je bil v delava bataljonu po raznih italij. krajih febr.–sept. 1943, v II. bataljonu brigade Iv. Gradnika sept. 1943–febr. 1944, v gor. bolnišnici jan. 1945–sept. 1947 (pljučna TBC). Končal je nižjo gimn. v Vipavi 1947–50, obiskoval v Lj. srednjo glasb. šolo in gimn. 1951–4, od 1955 služboval na glasb. šoli v Kopru. Nadaljeval je študij v Lj. na GA 1957–62, opravil podiplom. študij, oboje dipl. (prof. L. M. Škerjanc, gl. čl.) 1962–4. — Š-ova zmerna, moderna, na nar. prvine naslonjena glasba obsega: okr. 150 zborovskih skladb iz posvet. in duhovn. področja (le-te s psevd. Štefan Kovač) za različne sestave; od ostalih je bilo tudi nekaj natisnjenih (leto v oklepaju); solospevi: Tri pesmi iz kitajske lirike, 1955; Tri pesmi za sred. glas in klavir (Lj. 1964); Devet šaljivk za glas in klavir (Lj. 1967); komorna: Mala suita za klavir, 1955; Sonata za violino in klavir, 1961; Osem skic za klavir, 1961 (Lj. 1963); Suita za violončelo in klavir, 1964 (Lj. 1965); Sedem istrskih slik za klavir, 1966 (Lj. 1966); Chacoma za pihalni kvintet, 1965; Divertimento za dve flavti in klavir, 1966; Utrinek za rog in klavir, 1966; Impromptu za trobento in klavir, 1967; 20 skladb za razl. pihalne instrumente in klavir, 1967; Pihalni trio, 1968; vokalno instrumentalna: Princeska in pastirček, spremna glasba za soli, zbor in ork., 1955; Turška sužnja, isto, 1956; Deset pesmi za otroški zbor, Orffov instrumentarij in godala, 1959; Balada (S. Kosovel, zanjo Prešernova študent. nagrada 1962), kantata za bas-bariton, meš. zbor in simfonični ork., 1961–2; Komen (Al. Gradnik), kantata za sopran, moš. zbor in simfon. ork., 1962; Tri pesmi za mladin. zbor in ork., 1962; simfonična: koncert za violino in orkester, 1958; Simfonietta za godala, 1959; Iz baleta Boter petelin, simfonična pesnitev št. 1, 1964; št. 2, 1969; scenska: Boter petelin, pravljični balet za mali simf. ork., 1962; La scheriffo Klempo, scenska glasba za radio, 1965. — Za tri otroške pesmi z ork. je prejel 1963 II. nagrado na Celj. mladin. festivalu. — Prim.: osebni podatki; Kompozitori Jsle 572 (s sliko). *

Uredništvo: Šček, Ivan (1925–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi642807/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

ŠČEK Ivan, skladatelj, r. 5. avg. 1925 v Vipavi, u. 20. jan. 1972 v Kopru. Oče Ivan, kovač, mati Jožefa Bukovič. Osn. š. v Vipavi 1931–39. V času febr.-apr. 1943 je bil v delavskih bataljonih po raznih krajih It.; od sept. 1943 do febr. 1944 v II. bataljonu Gradnikove brigade; od jan. 1945 do sept. 1947 v gor. bolnišnici (pljučna Tbc). Nižjo gimn. je končal v Vipavi 1947–50; od 1951–54 je obiskoval v Lj. sred. glasb. š. in gimn. Od 1955 je učil na glasb. š. v Kopru. Od 1957–62 pa je študiral na GA v Lj. in diplomiral iz kompozicije; do 1964 je opravil še podiplomski študij pri L. M. Škerjancu. Po povratku v Koper je učil glasbo in petje v Kopru, v Izoli, v Piranu in marljivo skladal. - Njegova zmerno moderna in na narodne motive naslonjena glasba obsega okoli 150 zborovskih skladb; med njimi je 42 cerkv., ki jih je podpisoval s psevdonimom Štefan Kovač: ime je po domačem farnem zavetniku, priimek po očetovem poklicu, ki bi moral biti tudi njegov. Ostala dela: (op.: Pri natisnjenih je letnica v oklepaju). Samospevi: Tri pesmi iz kitajske lirike, 1955; Tri pesmi za srednji glas in klavir (Lj. 1964); Devet šaljivk za glas in klavir (Lj. 1967). Komorne skladbe: Mala suita za klavir, 1955; Sonata za violino in klavir, 1961; Osem skic za klavir, 1961 (Lj. 1963); Suita za violončelo in klavir, 1964 (Lj. 1965); Sedem istrskih slik za klavir, 1966 (Lj. 1966); Chacoma za pihalni kvintet, 1965; Divertimento za dve flavti in klavir, 1966; Utrinek za rog in klavir, 1966; Impromptu za trobento in klavir, 1967; 20 skladb za različne pihalne instrumente in klavir, 1967; Pihalni trio, 1968. Vokalno-instrumentalne skladbe: Princeska in pastirček, spremna glasba za šole, zbor in ork., 1955; Turška sužnja, isto, 1956; Deset pesmi za otroški zbor, Orffov instrumentarij in godala, 1959; Balada (S. Kosovel), kantata za bas-bariton, meš. zbor in simf. ork., 1961–62 (Prešernova študentska nagrada 1962); Komen (A. Gradnik), kantata za sopran, maš. zbor in simf. ork., 1962; Tri pesmi za mlad. zbor in ork., 1962. Simfonične skladbe: Koncert za violino in ork., 1958; Sinfonietta za godala, 1959; Simfonična pesnitev št. 1, 1964; št. 2, 1969. Scenska dela: Boter petelin, balet za mali simf. ork., 1962; Lo sceriffo Klempo, scenska glasba za radio, 1965. - Za tri otroške pesmi z ork. je prejel 1963 II. nagrado na Celjskem mlad. festivalu. Njegovih je tudi nekaj priredb ljud. napevov.

Prim.: SBL III, 593; Leksikon jsl. muzike, 397; Trobina, 21647; Kompozitori Jsle, 572 s sl.; MuzE III, 500.

Har.

Harej, Zorko: Šček, Ivan (1925–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi642807/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine