Slovenski biografski leksikon

Svetek Anton, glasbenik in skladatelj, r. 13. jun. 1875 v Lj. finan. ravnatelju Antonu in Antoniji r. Rossa (gl. čl.), u. 20. okt. 1919 v Mrbu. Obiskoval je osn. šolo in gimn. (1885–95; mat. 1895) v Lj., študiral pravo na Dunaju in v Gradcu. Služboval je kot pripravnik pri finan. ravnateljstvu v Lj. 1904–7, bil pri davč. referatu v Radovljici 1907–9, v Lj. 1909–14, v Kamniku 1914–febr. 1918, v Lj. marca–okt. 1918, v Kamniku nov. 1918 do 11. apr. 1919, pri davč. okraj. oblastvu v Mrbu od 12. apr. 1919 do smrti. Za glasbo nadarjeni S. se je izobraževal pri Fr. Gerbicu (SBL I, 208) v GM in na konservatoriju na Dunaju pri Bruellnerju; kot dober pevec je pel v koncert. zboru GM, bil spreten pianist, organist (pri sv. Jakobu v Lj. 15 let), vodja zbora L. Belarja (SBL I, 29–30) in Fr. Gerbica. Tudi v Kamniku je kot organist pomagal Jos. Heybalu pri cerkv. slovesnostih in mašah, pri koncertnih prireditvah pa z njim sodeloval kot pianist. Po premestitvi iz Nov. mesta v Lj. je postal pevovodja glasb. društva Ljubljana, preosnoval njegov zbor, ga od 1907–13 vodil in priredil 5 pomembnih koncertov (s solisti iz slov. filharm.). L. 1908 je ustanovil glasb. šolo Ljubljana, jo upravljal in tu učil teorijo, harmonijo, zborovsko petje in klavir, sodelovala sta še Jarmila Gerbic (ib., 209) in B. Černy. V tem okviru je S. osnoval komorni trio: Jan Rezek—violina, Josip Bilek — čelo, S. — klavir. Po razpustu Slov. Filharm. se je tudi ta trio razšel.

S. je skladal za zbor in samospeve; prvenca za moški zbor Pod noč (besed. Ivan Pogodin) in Kaj bi te vprašal (A. Aškerc) sta izšla pri GM v Lj. 1903; Izgubljeni cvet (S. Gregorčič) za meš. zbor, Vojakova ljubica (Spitignjev = Vojeslav Mole) za moš. zbor v NA 1907, št. 2 in 6; slov. nar. pesmi prirejene za meš. zbor v Pevčevi pesmarici, Lj. 1926; Ponte dei sospiri (A. Robida) za meš. zbor, ib. 1930; preuredil je H. Volaričev Rožmarin za moš. zbor, Zbori 1930, pril. 4 a; Samospeva Svetla noč (O. Župančič) in Na poljani (J. Murn-A.) sta izšla v NA 1907, št. 2 in 1908, št. 3. — S-ove novejše skladbe kažejo pristen glasbeni izraz, rkp. skladb v zapuščini pa stalen napredek — Prim.: r. matice (ŠkALj); mapa v Zavodu za soc. zavarov., Mrb; Cvetko III, 451; S. Premrl, CG 1920, 1–4; S 1929, št. 290; Zbori 1930, 37–8; Koncertni list APZ 1940 (s sliko). Pl.

Premrl, Stanko: Svetek, Anton (1875–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi633399/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine