Slovenski biografski leksikon

Strmecki (Stermecki) Viljem, arhitekt, r. 27. avg. 1914 v Tržiču (Italija), brat Maksa (gl. čl.), živi v Lj. Tu je obiskoval 1924–32 gimn. (mat. 1932), študiral arhitekt. na tehn. fak. pri prof. Vurniku, 1939 dipl. Bil je na odd. za gradnje: pri SNOS na osvob. ozemlju v Trstu sept. 1944 – apr. 1945 in pri PNOO (načelnik) za Slov. Primorje maj-jun. 1945; pomočnik načelnika jul. 1945 – avg. 1946 (cona B); upravnik tehn. baz avg. 1946–avg. 1947. V Lj. projektant pri Slovenija Projektu avg. 1947–marec 1949, v sekretariatu za urbanizem LRS marec 1949–febr. 1953, v Projektivnem ateljeju (pozn. Urbanist. zavod) od 1953, v Tripolisu (Libija) v ministr. za gradnjo in ministr. za urbanizem od 1967. – Izvedêna dela: 1962 poslovna stavba in ureditev trga v Idriji ter poštno poslopje Domžale; 1963 veter. fak. v Lj., 1964 stolpnica Nova Gor.; urbanist. načrti: generalni in zazidalni: Selška dolina 1950–3, Brežice 1951, Celje 1952–4, Idrija 1954–64, Ankaran 1956, Litija 1957–63, Nova Gor. 1958–62, Tolmin 1962–5, Laško 1962–6, Sevnica 1964–6, Črnuče pri Lj. 1966. Sodeloval je 1948 pri jsl natečaju tipiziranih vrstnih hiš (1. nagrada), 1965 pri zazidalnem načrtu soseske Trnovo v Lj. (1. nagr.), pri spremljajočih razstavah raznih urbanist. kongresov v Lj., Bgdu, Zgbu, Skopju. Pisal je o urbanist. organizaciji (Arhitekt 1956, št. 20; 1958, št. 23; Urbanizem 1964, 30–4) – Prim.: osebni podatki; izv. II. drž. real. gimn. Lj. 1931–2, 53; Fr. Šijanec, Sodobna likovna umetnost. 1961, 472. Mšč.

Mušič, Marjan: Strmecki, Viljem (1914–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi622408/#slovenski-biografski-leksikon (2. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine