Slovenski biografski leksikon

Strmecki (Stermecki) Maks(im), politični delavec in organizator delavstva, r. 30. maja 1908 v Vencoju pri Krminu finan. pregledniku Maksu in Evgeniji r. Venica, padel 26. febr. 1943 v Vavti vasi. Po osn. šoli v Krškem je v Lj. obiskoval II. drž. gimn. (1919–25: I.–VI. razr., 1. poll.) in III. drž. gimn. (1925–7; VI. razr. 2. poll. – VIII.; mat. 1927) ter se vpisal na medic. fak. Že v gimn. je vstopil v SKOJ, 1928 postal član KPJ, potem Pokr. sekretariata SKOJ za Sjo. L. 1929 je z dr. A. Beblerjem, J. Šeškom, V. Kontejem in V. Prežljem ustanovil Klub neodvisnih akademikov, ki ga je oblast prepovedala. Po 6. jan. t. l. je S. vodil partij. tehniko, skrbel za ileg. komunist. tisk, poleti postal sekretar Pokr. sekretariata SKOJ za Sjo in član Pokr. komiteja KPJ za Sjo, dec. je bil v zvezi z Borisom Kidričem nekaj dni zaprt. Dne 12. jan. 1930 na okrož. konferenci SKOJ v Trbovljah je bil S. ponovno aretiran, marca 1931 v Bgdu obsojen na 7 let robije v Srem. Mitrovici, kjer se je teoretično izpopolnil v marksizmu. Od 1937 je živel v Lj. kot študent medicine, a se razvil v poklicnega revolucionarja ter podtalnega partij. delavca v kmečkodelav. gibanju, pri Zvezi delov. ljudstva. Postal je član kmečke komisije pri CK KPS, predaval v celicah, pisal v liste in revije. L. 1938 so ga s Tonetom Tomšičem zaprli, od 1940 je živel v Krškem kot sekretar Okrož. komiteja KPS ter v Posavju na široko organiziral KP; 1941 se je vrnil v Lj., marca pa je bil spet zaprt. Med italij. okupacijo je propagandno delal zlasti med izobraženci, apr. 1942 odšel v partizane in z imenom Rok politično delal na Notr., v novomešk. okrožju in v Cankarjevi brigadi. Pisal je tudi v glasilo CK KPS Delo (gl. zlasti članek KPS in Jsla, Delo 1942, št. 4). Dne 26. febr. 1943 je z Jožetom Slakom, Jožetom Levstikom, Jožetom Povšetom, Maro Ambrožičevo idr. padel v italij. zasedo, bil ranjen in zajet. Potem, ko je sam izjavil, da je komunist in partizan, so ga ustrelili. – Prim.: dopis župn. urada Rutarji pri Krminu 15. jul. 1968; sodni spisi v arhivu CK ZKS; ing. Jože Levstik, Borec 1956, 350–4; isti, DL 1956, št. 9, 10; 1966, št. 41–2; Ljubljana v ilegali. Lj. 1960, I, 113, 114, 272, 277, 297 (slika med 112 in 113). Kpč.

Klopčič, France: Strmecki, Maks (1908–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi622244/#slovenski-biografski-leksikon (4. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine