Slovenski biografski leksikon

Rojc Anton, pravnik in pisatelj, r. 20. maja 1820 v Cerknem, u. 5. jun. 1876 v Zgbu. Študiral je gimn. v Gor., filozofijo in pravo na Dunaju, od koder je šel v Cielszyn (Teschen), bil 1848–50 tu odvet. koncipient, 1850 promoviral na Dunaju (pravo), nato vstopil kot avskultant pri dež. sodišču v Trstu. Imenovan 1851 za prof. avstr. kazen. prava na pravoslovni akademiji v Zgbu, je sprva predaval v slov., a že drugi semester v hrv.; 1855 je opustil-profesuro in prestopil v sodno službo kot namestnik drž. nadodvetnika in ob uvedbi notariata na Hrvatskem 1859 postal prvi javni beležnik. S pomembnimi prispevki je sodeloval pri Mrazovićevem Pravniku (1853–4; šifra Я je najbrž R-čeva), za lažji študij kazenskoprocesualnih predpisov pa izdal 1854 Avstrijski kazneni postupak. Zaradi sodne preiškave (1869, Rauchov režim!) začasno suspendiran, je po uspeli sodni razpravi 1872 zavzel prejšnje mesto, vendar sta razburjenje in borba za gmotni obstanek pospešila njegovo smrt. — Njegov sin Milan R., r. 28. sept. 1855 v Zgbu, je bil oddelni predstojnik za uk in bogočastje pri zemaljski vladi v Zgbu in nar. poslanec v hrv. saboru ter si je pridobil veliko zaslug za hrv. visoko šolstvo. — Prim.: LZg 1851, št. 101; N 1851, 99; 1852, 271; 1876, 196; Pravnik (Zgb) 1853, 3, 7, 9, 46, 47–52; 1854, 14, 15, 20–3; S 1876, št. 70 (nekrolog napisal najbrž Iv. Steklasa); Obzor 1876, št. 130; Mjesečnik pravničkog društva, Zgb 1876, br. 7; Sveučilište kraljevine SHS u Zgbu 1874–924, 37, 45–6; S. D(eželić), NE III, 964; R. Andrejka, SP 1940, 97–9. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rojc, Anton (1820–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi514456/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

ROJC Anton, pravnik in strok. pisatelj, r. 20. maja 1820 v Cerknem, u. 5. jun. 1876 v Zgbu. Gimn. je študiral v Gor., filoz. in pravo na Dunaju, odšel od tu v Cielszyn (Teschen) za odv. koncipienta (1848–50), promoviral na Dunaju pravo (1850) in vstopil kot avskultant pri dežel. sodišču v Trstu. Že naslednje leto (1851) je bil imenovan za prof. avstr. kazenskega prava na Pravoslovni akad. v Zgbu. Prvi semester je predaval v slov., v drugem pa že v hrv. 1855 je pustil profesuro in prestopil v sodno službo kot namestnik drž. nadodvetnika. Ko so 1869 vpeljali na Hrv. notariat, je postal prvi javni beležnik (notar). S strok. članki je sodeloval v Mrazovičevem Pravniku (1853–54). Za lažji študij kazensko procesualnih predpisov je izdal Avstrijski kazneni postupak (Zgb 1854). Pod režimom bana Levina Raucha, ki je z nasiljem dosegel sklenitev hrvaško-ogrske pogodbe (1868), je prišel R. v sodno preiskavo (1869) in bil začasno suspendiran, na sodni razpravi 1872 pa je bil oproščen in je zavzel prejšnje mesto. Razburjenje zaradi preganjanja in borba za gmotni obstanek sta pospešila njegovo smrt. - V Pravniku je najbrž njegova šifra obrnjeni R.

Prim.: Dr. Rudolf Andrejka, R. A., SBL III, 125–26 in tam nav. liter.; KL Sje I, 68.

Ur.

Urednik: Rojc, Anton (1820–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi514456/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine