Slovenski biografski leksikon

Rojc Anton, pravnik in pisatelj, r. 20. maja 1820 v Cerknem, u. 5. jun. 1876 v Zgbu. Študiral je gimn. v Gor., filozofijo in pravo na Dunaju, od koder je šel v Cielszyn (Teschen), bil 1848–50 tu odvet. koncipient, 1850 promoviral na Dunaju (pravo), nato vstopil kot avskultant pri dež. sodišču v Trstu. Imenovan 1851 za prof. avstr. kazen. prava na pravoslovni akademiji v Zgbu, je sprva predaval v slov., a že drugi semester v hrv.; 1855 je opustil-profesuro in prestopil v sodno službo kot namestnik drž. nadodvetnika in ob uvedbi notariata na Hrvatskem 1859 postal prvi javni beležnik. S pomembnimi prispevki je sodeloval pri Mrazovićevem Pravniku (1853–4; šifra Я je najbrž R-čeva), za lažji študij kazenskoprocesualnih predpisov pa izdal 1854 Avstrijski kazneni postupak. Zaradi sodne preiškave (1869, Rauchov režim!) začasno suspendiran, je po uspeli sodni razpravi 1872 zavzel prejšnje mesto, vendar sta razburjenje in borba za gmotni obstanek pospešila njegovo smrt. — Njegov sin Milan R., r. 28. sept. 1855 v Zgbu, je bil oddelni predstojnik za uk in bogočastje pri zemaljski vladi v Zgbu in nar. poslanec v hrv. saboru ter si je pridobil veliko zaslug za hrv. visoko šolstvo. — Prim.: LZg 1851, št. 101; N 1851, 99; 1852, 271; 1876, 196; Pravnik (Zgb) 1853, 3, 7, 9, 46, 47–52; 1854, 14, 15, 20–3; S 1876, št. 70 (nekrolog napisal najbrž Iv. Steklasa); Obzor 1876, št. 130; Mjesečnik pravničkog društva, Zgb 1876, br. 7; Sveučilište kraljevine SHS u Zgbu 1874–924, 37, 45–6; S. D(eželić), NE III, 964; R. Andrejka, SP 1940, 97–9. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rojc, Anton (1820–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi514456/#slovenski-biografski-leksikon (1. december 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine