Slovenski biografski leksikon

Polley Alojzij, upravni uradnik in politik, r. 18. febr. 1816 v Sežani veleposestniku Simonu P.-u, u. 4. jan. 1872 v Sežani, po dovršenih vseučil. študijah vstopil 1846 v drž. uprav. službo pri okraj. uradu v Sežani, kjer je 1853 postal okr. komisar ter bil 1858 imenovan za predstojnika okraj. urada v Komnu. L. 1861 je bil izvoljen za poslanca v prvi goriški dež. zbor, kjer se je do 1870 krepko potegoval za narodne pravice in gospodarske koristi Slovencev. Sodeloval je 1867 pri ustanovitvi narodne čitalnice v Komnu ter bil nje prvi predsednik. Že v Komnu je pospeševal pogozdovanje Krasa in zidanje vodnjakov ter sploh pomagal zboljševati gospodarske razmere v okraju. To delo je nadaljeval tudi v Sežani, kjer je postal po ločitvi upravnih in sodnih oblastev 1868 okraj. glavar. Bil je povsod nenavadno priljubljen in spoštovan. Umrl je še v aktivni službi. — Prim.: N 1857, 111; 1859, 142; Gabršček I, 37, 44, 46, 101, 109, 139, 160; Andrejka, Zaslužni slov. upravni juristi, 106–7 v knjigi Pol stoletja društva Pravnik (Lj. 1939). Ara.

Andrejka, Rudolf: Polley, Alojzij (1816–1872). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi447648/#slovenski-biografski-leksikon (1. julij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine