Primorski slovenski biografski leksikon

POLLEY (POLLEI, POLLAY, POLAI) Karel Dragotin, veleposestnik, politik, gradbenik, r. 5. jan. 1812 v Sežani, u. 20. sept. 1877 prav tam. Oče Simon, veleposestnik, mati Marija Külling; brat Alojzij (gl. čl.). Šolal se je v domačem kraju. Febr. 1867 je bil izvoljen v gor. dežel. zbor in tam zastopal interese slov. veleposestva do 1875. 1868 je bil član odb. za uravnavo cest v deželi, 1869 član peticijskega odb., i. l. je postal tudi član komisije za uravnavo zemljiškega davka; začela je uradovati mar. 1870 (preds. baron Pino, gl. čl.). P. je bil lastnik gradbenega podjetja, ki je skupno z drugimi prevzelo med 1850–57 zgradbo predorov med postajama Ležeče in Košana pri gradnji odseka Lj.-Trst železniške proge, ki je povezovala Dunaj s Trstom. Njegovo podjetje je zgradilo tudi čuvajnice od Košane naprej proti Trstu in bilo prisotno pri trasiranju raznih prog v Sji v letih 1845–57. P. je bil dolgo let župan v Sežani. Z bratom Alojzijem si je prizadeval za pogozdovanje Krasa in za gosp. napredek svoje dežele. Uspešno je vodil domačo kmetijo, bil zgled vsem v moderni in racionalni živinoreji ter prejel zato priznanja in pohvale na raznih sejmih v gor. pokr. in drugod.

Prim.: LibBapt v Sežani; Pertrattazioni 1867–75; Soča 26. apr. 1871, 5. okt. 1877; SN 25. sept. 1877; Gabršček I, 76, 77, 102, 141; P. Pellis, Centenario del completamento della ferrovia Trieste-Vienna, Trst 1957 (izvleček iz Tecnica it., XXII (1957), št. 5, 1–8; V. Melik, Volitve na Slov. 1861–1918, Lj. 1965, 368; Marušič, Razvoj, 223, 231; I. Mohorič, Zgod. železnic na Slov., Lj. 1968, 35.

Vh

Vetrih, Jožko: Polley, Karel Dragotin (1812–1877). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine