Slovenski biografski leksikon

Podgornik Anton, kmetijski strokovnjak, r. 15. maja 1881 v Čepovanu, je dovršil gimn. v Kranju, poljedel. visoko šolo na Dunaju ter tam postal inženir agronomije. L. 1907 je bil imenovan za začasnega, 1910 za stalnega učitelja na dež. kmet. šoli v Gorici; poleg tega je poučeval kmetijstvo od 1911 na dež. gospodinjski šoli, od 1914 tudi na moškem učiteljišču v Gorici. Konec 1914 je bil prideljen dežel. agrarn. uradu v Gorici, s katerim se je po izbruhu vojne z Italijo 1915 preselil sprva na Dunaj, 1916 (kot vodja tega urada) v Ajdovščino, febr. 1918 pa v Gorico. Po ital. zasedbi Goriške je bil od dec. 1918 do maja 1919 v internaciji, dec. 1923 pa upokojen. Med 1924–27 se je preživljal kot strokovni učitelj pri Zadružni zvezi v Trstu. V marcu 1927 je postal pogodbeni, v jul. 1928 stalni ravnatelj kmetij. šole na Grmu, v dec. 1929 pa je bil imenovan za načelnika kmetij. oddelka pri banski upravi v Lj., v maju 1932 upokojen, okt. 1935 pa reaktiviran in postavljen na prejšnje služb. mesto, na katerem je bil 1945 upokojen. Za svojega službovanja v Gorici je organiziral po Goriškem kmetij. in gospodinjske nadaljevalne šole ter sodeloval pri akcijah za zboljšanje živinoreje, mlekarstva in planšarstva in pri ustanavljanju kmet. produktivnih zadrug. V tem času je priobčeval mnogo strokovnih člankov v Primorskem gospodarju in Kmetovem prijatelju (Gorica), po prvi svet. vojni pa v Gospodarskem listu (Gorica) in Gospodarskem vestniku (Trst). 1927–45 je bil stalni kmetij. sotrudnik pri S (rubrika: Kmetijski nasveti) in Dm (priloga Gospodar-gospodinja). – Prim.: Gabršček II, 203, 237; K 1931, 153 (slika). Ara.

Andrejka, Rudolf: Podgornik, Anton (1881–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi437524/#slovenski-biografski-leksikon (1. december 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine