Slovenski biografski leksikon

Pirnat Stanko, skladatelj, r. 7. jun. 1859 v Štorah pri Celju tovarniškemu uradniku Andreju P.-u (pogl. članek), u. 28. avg. 1899 v Mokronogu. Prvi pouk je prejel v domači hiši in v Celju, tu obiskoval 3 gimn. razr., ostale v Lj., matur. 1879. Odsluživši vojaško prostovoljsko leto, je študiral na Dunaju pravo, bil od 1883 notarski kandidat v Ormožu, Ptuju, Lj., Kranju in Brežicah, 1888 notar v Stični, 1895 notar v Mokronogu, kjer je u. za črevesnimi čiri. Kot gimnazijec je pel pod Foersterjem na lj. stolnem koru, na Dunaju vodil petje v Slovenji, v Ptuju z dr. Grossom ustanovil Slov. pevsko društvo in mu bil pevovodja ter vodil petje v čitalnici. Skladati je pričel 1893 na pobudo Mateja Hubada, pri katerem se je učil glasbene teorije. GM v Lj. je izdala tele P.-ove solidne, učinkovite, v slov. duhu zložene skladbe: Pomlad in jesen, moški četverospev, Žalost, 8-gl. meš. zbor (zv. XXVI, Lj. 1896); Vzpomladna pesem, meš. zbor (zv. XXVII. Li. 1896); Naša zvezda, meš. zbor, Bog je moj ščit, meš. zbor, Oblaku, 6-gl. meš. zbor (zv. XXVIII, Lj. 1898). L. Schwentner v Lj. je založil za koncert prirejene Slov. narodne pesmi (12 pesmi; 1898). V rokopisu so ostale tele skladbe: Dekletovo slovo, dram. prizor iz 1893; meš. zbora Pri zibeli in Primula; Zbirka pesmi za slov. mladino (prvotno Zbirka otroških pesmi; za to zbirko je nameraval zložiti 30 pesmi, dovršil jih je le 15, večinoma za en glas in klavir, nekaj za meš. zbor; pesem Deček in cvetica v DS 1901, št. 1). – Prim.: Izv. drž. gimn. v Lj. 1879; S 1899, št. 198; SN 1899, št. 197; DN 1899, št. 17; J. Barle, DS 1901, 453 (s sliko); Simonič 386. Pl.

Premrl, Stanko: Pirnat, Stanko (1859–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi429998/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine