Slovenski biografski leksikon

Pik Filip, učitelj risanja in slikar v Gorici, r. 1806 v Gorici, je za oltar v frančišk. cerkvi v Gorici naslikal sv. križ po Tominčevi sliki v kapeli goriškega pokopališča; isto sliko je ponovil v 7. kapeli iste cerkve; tudi je popravil v tej cerkvi nekaj slik. Na stropu presbiterija v Sovodnjah je naslikal Zveličarja, blagoslavljajočega kruh v Emavsu. – Njegov sin Rafael, r. 1835, se je učil na akademiji v Benetkah ter 1852 in 1858 dosegel več nagrad. – Kukuljević 346. St.

Steska, Viktor: Pick, Filip (1806–1879). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi423852/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Primorski slovenski biografski leksikon

PICK (PICH) Filip, slikar in učitelj risanja, r. 22. mar. 1806 v Gor., u. 26. avg. 1879 prav tam. Oče Ioannes (Janez), mati Marija Bernardini. 1843 je naslikal podobo, ki prikazuje gor. mestno gardo pred baziliko na Sveti gori; sedaj je last Pokraj. muzeja v Gor. Kukuljević piše, da je okoli 1844 za c. na Kostanjevici pri Gor. naslikal oltarno sliko sv. Križa, eno sliko na steni in popravil slike v tej c. Njegova dela v isti c. omenja tudi Stelè v SBL, poleg tega še sliko na stropu prezbiterija v Sovodnjah, ki je prikazovala Zveličarja, ko blagoslavlja kruh v Emavsu. 1860 je izdelal portret gor. nadškofa F. Ks. Luschina, ki je shranjen v tamkajšnji nadškof. palači. Cassar poroča, da je P. naslikal fresko v zadnji kapelici ob poti iz Gor. na Kostanjevico, ki je bila kopija Tominčeve slike v kapeli na gor. pokopališču. Isti pisec ga skupaj z B. Pollencigom (gl. čl.) in F. Tunisom uvršča med slik. na Goriškem, ki so se ukvarjali predvsem z veduto in figuro.

Prim.: Stolni arhiv in Anagrafski urad v Gor.; dokumentacija Pokraj. muzeja v Gor.; sporočilo Verene Koršič-Zorn; Kukuljević, 346; SBL II, 338; Sossàr, Storia, 111 in passim; Marijan Brecelj, Frančiškanski samostan Kostanjevica v N. Gorici, Nova Gor. 1983, 29.

M. V.

Vuk, Marko: Pick, Filip (1806–1879). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi423852/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine