Primorski slovenski biografski leksikon

PICK (PICH) Rafael, slikar, r. 26. maja 1835 v Gor., u. 23. jan. 1871 prav tam. Oče Filip, slikar (gl. čl.), mati Jožefa (Josepha) Fornasari. Starejša literatura (di Manzano, Ippaviz) zatrjuje, da je študiral na akad. v Benetkah in kasneje na njej postal prof. na ženski sekciji, medtem ko Cossàr piše, da to iz dokumentov ni razvidno. Na razst. v Gor. je 1853 pokazal Madono (Mater amabilis), za katero je prejel denarno nagrado. Izdelal je načrt za poslikavo gled. v Gor., ki jo je 1856 uresničil R. Pitacco (1897 odstranjena), predstavljala pa je alegorijo evropske civilizacije. V nadškof. palači v istem mestu visi P-ov portret gor. nadškofa Jožefa Wallanda. 1861 je naslikal oltarno podobo sv. Barbara za c. sv. Ignacija v Gor., na kateri po mnenju S. Tavana »uporablja trdne in jasne oblike, ki jih lahko povezujemo z zrelim Grigolettijem, ter pri tem upošteva puristične ali še bolj nazarenske napotke«. Za c. na Ligu (Marijino Celje) je za stranski oltar izdelal sliko sv. Ana. 1863 se je udeležil garibaldinsike razst. v gor. gled. 1866 je za novo obč. palačo v Gor. oskrbel portret Franca Jožefa I. (sedaj shranjen v Pokraj. muzeju). Isti muzej je lastnik še več drugih P-ovih del, npr. portretov Giovannìja in Giovanne Periz, roj. Duss (okoli 1860), slike David z Goljatovo glavo, nekaterih potretnih študij, žanrskih prizorov itd. Izdelal je tudi več risb z gor. motivi kot ilustracije k Marussigovemu spisu o kugi v Gor. 1682, ki je bil objavljen v Lunari di Gurizza 1858. Na gradu Dobrovo so hranili P-ov akvarel, ki je predstavljal lastnika de Catterinija sredi razigrane druščine lovcev. Silverio de Baguer, ki je nasledil de Catterinije na gradu Dobrovo, omenja portret G. B. III. de Catterinija (u. 1865). Sodeloval je na gor. umet. razst. 1887, Cossàr omenja tudi, da je na razst. 1894 bil zastopan z več slikami, risbami in akvareli. Slogovno se P. uvršča v realistični okvir s prvinami akademizma, bolj kot v razvojnem je njegovo slikarstvo pomembno v kulturnozgod. pogledu.

Prim.: Stolni Arhiv in Anagrafski urad v Gor.; dokumentacija Pokraj. muzeja v Gor.; dokumentacija ZVNKD Gorica v Novi Gor.; Casa Catterini-Erzberg. Note compilate con stento da Silverio Conte de Baguer, Gorizia 1888 (rkp., lastnik Lodovico Bischou, ul. Raštel 18, Gorica); sporočilo Verene Koršič-Zorn; Štefan Kociančič, Marija Cel nad Kanalom, Gorica 1853, 30; Lunari di Gurizza per l'an comun. 1858, 21 in passim; Kukuljević, 346; Corriere di Gorizia 4. apr. 1883; Francesco di Manzano, Cenni biografici dei letterati ed artisti Friulani dal secolo IV al XIX, Udine 1885, 160; L.C. Ippaviz, La prima esposizione artistica goriziana, Gorizia 1887, 23, 34; FoJ I (1910), 98; Thieme-Becker XXVI (1932), 589; Cossàr, Storia, 99 in passim; SBL II, 338; Giuseppe Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine 1974, 1001; Marko Vuk, Grad Dobrovo v Goriških Brdih, Nova Gorica 1983 (ponatis iz GoLtk 1982, št. 9), 10, 35, 36; G. Bradaschia, Andiamo insieme a visitare i Musei provinciali di Gorizia, Gorizia 1978, 37 in passim; Sergio Tavano, Gorizia, Storia e arte, Udine 1981, 167 in passim; Isti, Con Vienna e con Venezia: l'arte a Gorizia, v: Venezia Vienna. A cura di Giandomenico Romanelli, Milano 1983, 278, 279.

M. V.

Vuk, Marko: Pick, Rafael (1835–1871). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941640/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine