Slovenski biografski leksikon

Leban Avgust Armin, glasbenik, brat Antona in Janka L. a, r. 5. sept. 1847 v Kanalu, u. 30. maja 1879 v Gorici. Po gimn. maturi v Gorici l. 1867 je v enem letu dovršil učiteljišče, nato bil učitelj 3 leta v Sovodnjah pri Gorici, nekaj mesecev v Ajdovščini, in postal 1872 vadniški učitelj v Gorici kot naslednik svojega očeta Valentina. V prvih goriških letih je napisal pedagoške članke: Kako naj se otrok podučuje v svojem materinem jeziku, SU I (1873) 97; Pismene vaje, SU I, 136; Deček in deklica, SU III (1875) 81; Važnost deške in dekliške dobe za odgojo, SU III, 113. — Glasbe se je učil v malem semenišču, kjer je bil gojenec od 2. do končanega 7. gimn. razreda, harmonijo in kontrapunkt ga je poučeval stolni organist Schreiber. L. je skladal cerkvene in svetne pesmi za moški in mešani zbor; prednjačijo svetne. Sam je izdal le par pesmi v Praprotnikovem UT in Tomšičevem Vrtcu (1876, št. 2–4, priloge). Po njegovi smrti je brat Janko izdal: Pet cerkv. pesmi za moški zbor (Lj. 1880); Glasi s Primorja (svetni moški zbori, Novo mesto 1881); Skladbe Avg. Arm. L.-a, 3 zv. (mešani in moški zbori in 2 samospeva, Lj. 1883–91); Pobožni vzdihi (lat. maša za meš. zbor in orgle, Lj. 1885). V GZ je izšel moški kvartet » Pod oknom« (tudi v Mali pesmarici 1922, št. 13). Nekaj Avgustovih cerkv. skladb je brat Janko priredil in uvrstil v svoje zbirke; nekaj jih je še v rokopisu, druge so se med vojno poizgubile. Dunajski kritik dr. E. Hanslick je dejal, da L.-ove skladbe kažejo gorko čuvstvo in lep melodični talent. — Prim.: Janko Leban, E 1880, št. 31–2; 1881, št. 13; 1883, št. 90; Vrtec 1879, 108; UT 1879, 190; Rakuša, Slov. petje 78–88 (ponatis članka iz E 1880, št. 31–2). Slika: Rakuša 89. Pl.

Premrl, Stanko: Leban, Avgust Armin (1847–1879). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi321133/#slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine