Slovenski biografski leksikon

Kalister Janez Nepomuk, velepodjetnik in mecen, r. 9. maja 1806 v Slavini, u. 17. dec. 1864 v Trstu. Šol ni obiskoval, kmetoval je v Slavini in trgoval z domačimi pridelki, dokler se ni preselil v Trst, kjer je imel razna trg. podjetja. Od 1858 je skrbel za olepševanje domače cerkve in za povzdigo živinoreje in sadjarstva slavinske fare. Zapustil je 12 ustanov za dijake postojniškega in sežanskega okraja po 240 gld., hišno ustanovo 90.000 gld. za hišne posestnike v slavinski župniji, in sicer za posestnike iz Slavine in iz Koč po 20.000 gld, za ostale hišne posestnike slavinske župnije 50.000 gld. — Njegova žena Marija, r. Bole (u. v Trstu 19. jul. 1880), je zapustila še 20.000 gld. hišne ustanove za hišne posestnike slavinske župnije (po LZg 1890, 330 pa 80.000 gld. za Hrenovice in 40.000 za Slavino). Glavna K.-ova dediča sta bila sestrič Josip Gorup (prim. članek) in stričnik Franc Kalister, r. v Slavini 24. okt. 1839, u. v Trstu 27. nov. 1901, ki je sezidal z Jos. Gorupom novo šolsko poslopje v Slavini, podpiral Radogoja, pazinsko podporno dijaško društvo, podporno društvo slov. visokošolcev, mnogo daroval za slov. kulturne in politične namene, zagotovil E.-i obstanek in ji pripomogel do lastne tiskarne in do razvitja v dnevnik. — Prim.: N 1860, 87; 1864, 429–30; Godina, Opis in zgodovina Trsta, 112 s sliko; Godina, Izvirek premožnosti 14–5, 21–2; Globočnik, Uebersicht d. Verwaltung- u. Rechtsgesch. des Landes Krain 52; E 1901, št. 271; Slovenka V, 308; Zabukovec, Slavina 195, 297. Pir.

Pirjevec, Avgust: Kalister, Janez Nepomuk (1806–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi264028/#slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kalister Janez Nep., velepodjetnik in mecen, r. 9. maja 1806 v Slavini, u. 17. dec. 1864 v Trstu. Oče Andrej, kmet, mati Marija (priimka ni v krstni knjigi). Šol ni obiskoval, toda že 15-leten je začel trgovati z žitom in usnjem, ki ga je kupoval v Lj. Pozneje je dobavljal seno in oves za ces. konjarno v Prestranku na Pivki in v Lipici na Krasu. Preselil se je v Trst in odprl razna trg. podjetja ter jemal v zakup cestnine in užitnine v raznih krajih Avstrije. Razen svojega podpisa je znal le slabo kaj zabeležiti, in še to samo v slov. Kljub temu pa je sam vodil vse svoje glavne račune, imel pa je tudi primerne sodelavce. Počasi si je pridobil eno največjih premoženj v Trstu, kjer si je zgradil ogromno palačo na vogalu ulic Coroneo in Carducci (1864), a imel je več hiš v Trstu in drugih mestih. Od 1858 je skrbel za olepšavanje domače cerkve ter za povzdigo živinoreje in sadjarstva slavinske fare. Zapustil je 12 ustanov za dijake postojnskega in sežanskega okraja po 240 gold., hišno ustanovo 90.000 gold. za hišne posestnike v slavinski župniji, in sicer za posestnike iz Slavine in Koč po 20.000 gold., za ostale hišne posest. 50.000 gold. Njegova žena Marija Bole (u. 19. jul. 1880 v Trstu) je zapustila še 20.000 gold. hišne ustanove za hišne posest. slavinske župnije (po LZg 1890, 330 pa 80.000 gold. za Hrenovice in 40.000 za Slavino). Dediči so K. postavili na trž. pokopališču »prelep nadgroben spominek – za 4.000 goldin.! – sé slovenskim napisom – pervim v tem jeziku« (Vrdelski).

Prim.: Ž. arh. Slavìna; N 1860, 87; 1864, 429–30; J. Godina Verdelski, Opis in zgod. Tersta..., Trst 1970, 112 s sl.; Isti, Izvirek premožnosti, Trst 1970, 14–5, 21–2; SBL I, 424; -od- (D. Godina), Slov. podjetnost v Trstu. Od Počkaja do Kalistra, Gosp 16. maja 1949.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kalister, Janez Nepomuk (1806–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi264028/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine