Novi Slovenski biografski leksikon

ČERNE, Jakob (James Jacob Cherne/Cerne), duhovnik, izseljenski organizator (r. 3. 5. 1883, Blejska Dobrava; u. 17. 12. 1948, Sheboygan, Wisconsin, Združene države Amerike, pokopan v kraju Kohler, Wisconsin, Združene države Amerike). Oče Jurij Černe, kovač, mati Katarina Černe, r. Vovk. Prastric po materini strani France Prešeren, pesnik.

Po ljudski šoli v domačem Zasipu in Ljubljani je v Kranju obiskoval gimnazijo (1896–1902). Ob poročilih o številnih slovenskih rojakih v ZDA in o pomanjkanju duhovnikov, ki bi delovali med njimi, o čemer je pogostokrat poročal slovenski tisk, se je odločil za odhod v ZDA. Skupino dijakov kranjske gimnazije je za odhod spodbudil slovenski ameriški duhovnik Franc Rant, doma iz Češnjice v Selški dolini, ki je poleti 1902 obiskal domače kraje in dijakom ponudil možnost štipendije, če se odločijo postati duhovniki za ameriške škofije. Černe je jeseni 1902 vstopil v St. Paul Seminary v St. Paulu v Minnesoti. Močna skupina slovenskih študentov je ustanovila društvo Baraga, ki je skrbelo za ohranjanje slovenskih vrednot in spomina na misijonskega škofa. Po končanem filozofskem in teološkem študiju je bil 1908 prav tam posvečen v duhovnika za škofijo Cheyenne v Wyomingu. Isto leto je bilo v St. Paulu skupaj posvečenih kar deset Slovencev. Novo mašo je imel v najstarejši slovenski naselbini Kraintown v Minnesoti. Kot kaplan je najprej (1908–09) deloval v kraju Fairfax v škofiji Lead v Južni Dakoti (takrat jo je vodil slovenski škof Janez Stariha) in nato v Rock Springs v Wyomingu (1909–10). Tam je načrtno obiskoval vse slovenske skupnosti na področju obsežne župnije. Ko je dobil soglasje nadškofa iz Milwaukeeja, se je 1910 preselil v kraj Sheboygan v Wisconsinu in začel delati za ustanovitev slovenske župnije. Tam je sezidal novo cerkev sv. Cirila in Metoda, župnišče in šolsko poslopje. Novo cerkveno poslopje je bilo dograjeno 1911, dve leti zatem so iz Ljubljane dobili nove zvonove. Župnijo je vodil do 1934 (1919–21 je bil upravitelj druge župnije v Milwaukeeju). Z velikimi težavami je zgradil šolsko poslopje in večjo dvorano za javne prireditve. Že 1916 so v župnijo občasno začele prihajati slovenske šolske sestre, ki so otroke pripravljale na prejem zakramentov in postavljale temelje župnijske šole. Njeno vodenje so prevzele 1923. V prvih letih je po šest sester skrbelo za šolanje več kot 250 otrok. V nadaljevanju je šola služila tudi otrokom iz hrvaških družin. Černe je poskrbel za slovensko pristavo, ki je bila nekoliko oddaljena od župnijske cerkve; imenoval jo je Zelena dolina (Greendale). Tam je postavil slovensko pokopališče in park za družabna srečanja. 1934 je bil imenovan za župnika slovenske skupnosti Marije Pomagaj v West Allisu v Wisconsinu in jo oskrboval do 1938. Zaradi slabega zdravja je moral župnijo pustiti in se preseliti v sanatorij. Da bi si okrepil zdravje, se je vrnil v Slovenijo in se naselil v rojstnem kraju. Tam ga je zajela druga svetovna vojna. Po nemški zasedbi Gorenjske, ko je bila izgnana večina slovenskih duhovnikov, je kot ameriški državljan nekaj časa smel ostati v kraju, 1944 pa je bil interniran v taborišče v Nemčiji in se februarja 1945 v okviru izmenjave vojnih ujetnikov vrnil v ZDA. Čas do smrti je preživel v zdravstvenih ustanovah.

Poleg vodenja župnij in skrbi za slovensko šolo je veliko pozornosti namenjal ohranjanju stikov z rojaki ter njihovemu povezovanju in organiziranju. Bil je med voditelji Kranjsko-slovenske katoliške jednote (KSKJ), 1915–18 je bil njen vrhovni duhovni vodja. 1927–28 je bil urednik slovenskega časnika Slovenski gladiator, ki je izhajal v Milwaukeeju. Bil je predsednik upravnega odbora Tiskovnega društva Edinost in podpornik dnevnika Amerikanski Slovenec, ki je po njegovem prizadevanju redno izhajal in bil odprt za novice s širšega prostora. Zaradi svojih pogledov na dogajanje na Slovenskem med drugo svetovno vojno je po vrnitvi iz Evrope prišel v nesoglasje z uredniško politiko Amerikanskega Slovenca in Ameriške domovine.

Viri in literatura

Arhiv nadškofije Milwaukee, Wisconsin, ZDA.
SBL.
Jurij M. Trunk: Amerika in Amerikanci, Celovec, 1912, 554.
Mlada slovenska naselbina v Sheboyganu, Mladika, 1925, 33.
Naš srebrnomašnik – Rev. Jakob Černe, Amerikanski Slovenec, 10. 6. 1933.
Rev. James Černe umrl, Ameriška domovina, 20. 12. 1948.
50th golden anniversary SS. Cyril and Methodius Church : 1910–1960, McKees Rocks, Pennsylvania, 1960.
Darko Friš: Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882–1924, Ljubljana, 1999, 144–145.
Kolar, Bogdan: Černe, Jakob (1883–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165654/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 5. zv.: Č. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Slovenski biografski leksikon

Černe Jakob, amer. duhovnik, r. 3. marca 1883 na Blejski Dobravi, je študiral gimn. v Kranju, vstopil 1902 v St. Paul Seminary v St. Paulu, Minn., kjer je bil 1908 posvečen. Po delovanju v Fairfaxu, Minn. in Rock Springsu, Wyo., je postal župnik v Sheboyganu, Wis., kjer je sezidal slov. cerkev sv. Cirila in Metoda ter župnišče. — Prim.: Mladika 1925, 33 (s sliko). Mlk.

Mulaček, Ivan: Černe, Jakob (1883–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165654/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine