Novi Slovenski biografski leksikon

CVAHTE, Simon, učitelj, pedagoški pisec (r. 25. 2. 1854, Sveti Jernej; u. 7. 2. 1920, Mala Nedelja). Oče Štefan Cvahte, kmet, mati Marjeta Cvahte, r. Godec. Vnuk Saša Cvahte, internist, organizator zdravstva.

V ljudsko (osnovno) šolo je začel hoditi v rojstnem kraju. 1866 je nadaljeval šolanje v četrtem razredu ljudske šole v Mariboru, kjer je končal tudi šest razredov gimnazije, 1875 pa je moral k vojakom. Po triletni vojaški službi je bil 1877 sprejet v tretji letnik učiteljišča v Gradcu. 1878 je kot vojak sodeloval pri avstro-ogrski okupaciji Bosne. Po maturi na učiteljišču 1879 je poučeval kot začasni učitelj v Slovenskih Konjicah. Tam se je 1882 poročil z učiteljico Marijo Triller. Od 1884 je bil nadučitelj v Mali Nedelji, kjer je deloval vse do 1919, ko je hudo zbolel in umrl.

V Mali Nedelji je 1888 dvorazredno šolo razširil v trirazrednico in 1903 v petrazrednico. Skrbel je za šolski vrt, ki je obsegal tudi vinograd in sadovnjak. Učence, ki so imeli veselje do učenja, je poučeval brezplačno izven šolskega časa (marsikdo od njih je nadaljeval šolanje v srednji šoli). Bil je povezan s krajem in ljudmi – za nadaljnjo izobrazbo ljudi je skrbel z ustanovitvijo bralnega društva in kmetijske podružnice, kar je vplivalo na razvoj kmetijstva v Mali Nedelji. Bil je predsednik ljutomerskega učiteljskega društva. V Učiteljskem tovarišu in Popotniku je objavljal dopise in pedagoške članke.

Dela

Kako se skrbi po šolah za razvoj vobraznosti?, Popotnik, 10. 4. 1886.

Viri in literatura

Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, dokumentacijska mapa OŠ Mala Nedelja.
SBL.
Ribarič, Mateja: Cvahte, Simon (1854–1920). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162985/#novi-slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Cvahte Simon, šolnik, r. 1854 pri Sv. Jerneju bl. Konjic, u. 7. febr. 1920 pri Mali Nedelji. Dovršil je 6. gimn. razr. v Mariboru, po triletni vojaški službi je bil sprejet v 3. letnik učiteljišča v Gradcu, se udeležil 1878 okupacije Bosne, učiteljeval po mat. 1879 v Konjicah, bil od 1884 nadučit. pri Mali Nedelji, kjer je razširil dvorazr. v petrazrednico, ustanovil bralno društvo in kmetijsko podružnico; s pedag. članki in dopisi je sodeloval pri P (od 1885). — Prim.: UT 1920, št. 10. Šr.

Šlebinger, Janko: Cvahte, Simon (1854–1920). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162985/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine