Slovenski biografski leksikon

Bučar Ivo Ivanovič, pesnik, r. dec. 1856 v Postojni, u. v Carigradu marca 1907 (brat Franja). Šolo je obiskoval doma, gimnazijo končal v Novem mestu (kot sirota pri stricu Žigi B.), iz artil. kadetnice na Dunaju bil v 4 letn. 1877 odpuščen, se moral kot vojak udeležiti okupacije Bosne, prestopil k vstašem, dezertiral v Srbijo ter služil pri franc. družbi za orijent. železnice v Beogradu, Skoplju, Solunu, Sofiji, Carigradu in Koniji (v Mali Aziji), od koder se je radi bolezni vrnil v Carigrad. Novomeški frančiškani so mu vcepili izrazito jugoslovansko orijentacijo. Sodeloval je v Slov. svetu in LZ (1892). V času bivanja v Beogradu je izdal pesem junaške vsebine: Biserojla jasna vila. Bajka iz postojnske pečine (Lj. 1898). Navdušenost za jezik južnih bratov ga je zapeljala, da je rabil za svoje dosti gladke in prijetne četverostopne troheje jezikovno mešanico, ki sta jo slov. kritik in čitatelj odklonila. — Prim.: LZ 1898, 566. Kd.

Kidrič, Francè: Bučar, Ivo Ivanovič (1856–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151909/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bučar Ivo Ivanovič, pesnik, r. 22. maja 1856 Postojni, u. marca 1907 v Carigradu. Oče Janez, odvetnik, mati Marija Blanka Altenburger. Š obiskoval najprej doma, gimn. pa končal v Novem mestu, kjer je živel kot sirota pri stricu Žigi Bučarju. Na Dunaju je obiskoval artilerijsko kadetnico, a bil v 4. letniku odpuščen (1877). Udeležil se je kot vojak okupacije Bosne, prestopil na drugo stran ter dezertiral v Srbijo, kjer se je zaposlil pri francoski družbi za orientalne železnice (bil v Beogradu, Skopju, Solunu, Sofiji, Carigradu in Koniju v Mali Aziji, od koder se je vsled bolezni vrnil v Carigrad). V gimn. pri novomeških frančiškanih se je navzel jls. orientacije. Literarno je sodeloval v SS in LZ (1892, pesem Sence noči). V času, ko je bival v Bgdu, je v Lj. izšla njegova pesnitev junaške vsebine Biserojla jasna vila. Bajka iz postojnske pečine (1898). Prevelika vnema za srbski jezik ga je zapeljala, da je jezik v pesnitvi čudna jezikovna mešanica. Pesnitev je pisana v gladkih in prijetnih četverostopnih trohejih. A. Slodnjak pravi, da pesnitev kaže vsaj »rahle sledove talentiranosti« (ZSS IV, 288), medtem ko je Župančič označil B.-jeve verze v pesnitvi klasicističnega metra »jednakomerno tinkanje [ki] bije dosadno na uho« (SN 1898).

Prim.: SBL I, 62–3 (Kd. = France Kidrič); 225 let gimnazije v Novem mestu, Novo mesto 1971; Roman Savnik, Pomembni Pivčani in njihovi neposredni sosedje, Svet ob Pivki, 99 (napačen datum rojstva); O. Z(upančič), I. B.: Biserojla, jasna vila, SN 1898 (10. IX.); B-r-k (V. Bernik): Biserojla, jasna vila, 1898, 566–7; (F. Podgornik): Biserojla, jasna vila, SS (Dunaj) 1898, 208.; LPJ I, 367 (France Dobrovoljc); krstne matice.

Brj.

Brecelj, Marijan: Bučar, Ivo Ivanovič (1856–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151909/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine