Slovenski biografski leksikon

Črnivec Anton, šolnik, r. 18. sept. 1856 v Št. Vidu pri Stični, živi v Lj. Dovršil je gimn. 1877 v Lj., mat., fiz. in fil. na Dunaju, bil učitelj in vodja pripravnice za srednje šole na Proseku (1883–6), glavni učitelj v Kopru (do 1894), prof. na drž. gimn. v Pulju, od 1895 na učiteljšču v Lj., ravn. od 1903 do upokojitve 1916. Za ljudske šole je priredil petdelno računico (Dunaj od 1902 dalje), k nje I. delu sestavil »Navodilo« (SŠM 1902), za učiteljišča napisal Geometrijo (Lj. 1924) in Aritmetiko (v rokopisu). Šr.

Šlebinger, Janko: Črnivec, Anton (1856–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi144529/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Črnivec Anton (pri očetu je v krstni knjigi priimek Černilc popravljen v Černivec), šolnik in pisec šolskih knjig, r. 18. sept. 1856 v Št. Vidu pri Stični, u. 11. okt. 1936 v Lj. Oče Anton je bil premožen kmet, mati Katarina Sadu (verjetno prej Zadu, kakor piše pri sestri v krstni knjigi). Gimn. je dovršil v Lj. 1877, mat., fiz. in filoz. na Dunaju, bil uč. in vodja pripravnice za sr. š. na Proseku (1883–86), glavni uč. v Kopru (do 1894), prof. na drž. gimn. v Pulju, od 1895 na uč. v Lj., ravn. od 1903 do upokojitve 1916. C. se je od 1902 dalje razvil v najuspešnejšega sestavljalca učbenikov za računstvo v osn. in meščanskih š. ter učiteljiščih. Za osn. š. je priredil petdelno računico Računice za obče ljudske šole, ki so izšle na Dunaju od 1902 v številnih ponatisih, v Jsli pa so jih uporabljali skoraj do zadnje vojne, med vojno pa jih je priredil Milko Jeglič v štirih knjigah kot Računica za ljudske šole in so tudi doživele več ponatisov. K I. zv. Računice za obče ljudske šole je sestavil Č. Navodilo (Lj. 1902), 1927 pa Navodilo pri pouku v računovodstvu na osnovnih šolah. Po Fr. Hauptmannu je priredil Računico za meščanske šole, I. del, za I. in II. razred, Lj. 1928. Istega leta je izšlo Dopolnilo učne tvarine za II. razred k Računici za meščanske šole, I. del. Malo pozneje je izšla še za III. razr. Tudi ti knjigi sta doživeli več ponatisov. Za učiteljišča je napisal Geometrijo, Lj. 1924, in po Fr. Močniku in L. Lavtarju Aritmetiko za učiteljišča, I. del (1925), II. del (1926). Za srbske š. je priredil Računico za gradjanske škole za I. razr., Bgd 1933 (v cirilici).

Prim.: žpk arh. Št. Vid pri Stični; bibliografski oddelek NUK; SBL I, 110.

Jem.

Jevnikar, Martin: Črnivec, Anton (1856–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi144529/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2019). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine