Bajželj, Ivan (1877–1937)
Vir: Tedenske slike: priloga Domovini, 3, št. 11, 17. 3. 1927

Novi Slovenski biografski leksikon

BAJŽELJ, Ivan (Janez Bajželj), šolnik (r. 3. 3. 1877, Kranj, Stražišče; u. 21. 3. 1937, Ljubljana). Oče Jakob, posestnik, mati Apolonija, r. Ješe. Sin Uroš Bajželj, montanist.

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1888–90) in Kočevju (1890–93), nato ljubljansko učiteljišče (1893–97). Služboval je na Jesenicah (1897–1901), rudniški šoli v Idriji (1901–05) in idrijski realki (1905–18). Vmes je obiskoval tečaj za učitelje telovadbe na Dunaju (1903–05). Izpit za pouk telovadbe na srednjih šolah in učiteljiščih je opravil 1905. Po prvi svetovni vojni je služboval na realni gimnaziji v Ljubljani (1919) in v Zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro (1920–22). V obdobju 1922–30 je bil učitelj telovadbe na učiteljišču in v Narodnem domu (1930–32), nato se je upokojil.

Pri društvu Sokol je začel delovati že v Idriji. Pisal je članke o pouku telesne vzgoje, 1906 pa je iz češčine prevedel knjigo Jana Krena o javnem telovadnem nastopu. V Popotniku je naslednje leto objavil obsežen članek o šolski telovadbi, v katerem je poudarjal njen pomen za krepitev telesa in zdravja ter pomen telovadbe na prostem, ki naj ne bo zgolj priprava za vojaščino. 1919 je bil vodja posvetovanja, ki ga je sklicala Slovenska sokolska zveza, sestavil je tudi predlog za reformo pouka telesne vzgoje, ki so ga sprejeli. Vlada je 1920 ta predlog sprejela in uvedla pouk telovadbe po sokolskem sistemu.

V članku v Učiteljskem tovarišu (1919) je predlagal ustanovitev dvoletne šole v Beogradu, ki bi izobrazila učitelje za pouk telesne vzgoje na srednjih šolah. 1920 je napisal knjigo Vaje na bradlji, 1925 pa je iz češčine prevedel Vežbe za deco avtorjev Dragotina Šulceja in Miroslava Vojnovića. Knjigi je dodal slovarček sokolskih telovadnih izrazov. Po upokojitvi je nameraval pisati knjige za pouk telesne vzgoje na osnovnih šolah za vse štiri razrede. Izšla je le prva knjiga za prvi razred Vesele ure (1934), ki je postala pomožni učbenik na učiteljiščih. V praktičnem delu knjige je opisal štiriintrideset telovadnih vaj in pet primerov za javne nastope. Po izidu te knjige je o knjigi in telovadbi v šolah predaval na zborovanjih učiteljskih društev.

Pisal je tudi v Sokolskem glasniku, Popotniku, Učiteljskem tovarišu in v revijah, ki jih je urejal (Sokol 1919, skupaj z Engelbertom Ganglom in Stanetom Vidmarjem, Sokolič 1920–30, Naša radost 1925–30, Soko 1931–32).

Dela

Jan Kren: Javen telovadni nastop za ljudske šole višje stopnje ali meščanske šole, Ljubljana, 1906 (poslovenil).
Telesna vzgoja, Popotnik, 1907, 210–217, 237–235.
Predlogi o reformi telesne vzgoje, Učiteljski tovariš, 21. 5. 1919.
Vaje na bradlji : opora in izmena, Ljubljana, 1920.
Vežbe za deco do 14. leta in slovarček sokolskih telovadnih nazivov, Ljubljana, 1925 (prevedel iz češčine, soprevajalca Dragotin Šulce, Miroslav Vojnović).
Vesele ure : telesna vzgoja na osnovnih šolah. I. del, I. razred, Ljubljana, 1934.

Viri in literatura

ARS, AS 231, škatla 3.
SBL.
PSBL.
Pavel Flere: Ivan Bajželj : Vežbe za deco do 14. leta in slovarček sokolskih telovadnih izrazov, Popotnik, 1925, 207.
Vežbe za deco, Učiteljski tovariš, 26. 3. 1925.
Ciril Hočevar: Ivan Bajželj : »Vesele ure«, telesna vzgoja na osnovnih šolah : I. del za I. razred, Popotnik, 1934/35, 95.
»Vesele ure«, telesna vzgoja na osnovnih šolah : I. del za prvi razred, Učiteljski tovariš, 16. 8. 1934.
Stjepan Čelar: + Brat Ivan Bajželj, bivši načelnik Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije, Sokolski glasnik, 27. 3. 1937.
Janez Kavčič: Prva slovenska realka Idrija 1901–1926, Idrija, 1987, 137.
Hojan, Tatjana: Bajželj, Ivan (1877–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi133259/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Slovenski biografski leksikon

Bajželj Ivan, šolnik, r. 8. marca 1877 (op. ur.: 3. marca 1877) v Stražišču pri Kranju, dovršil učiteljišče v Lj. in tečaj za učitelje telovadbe na srednjih šolah na dun. vseučilišču, služboval kot učitelj na rudniški ljudski šoli v Idriji, od 1905 do prevrata učitelj telov. na idrijski realki, sedaj službuje kot telov. učitelj na učiteljišču v Lj. in predsednik društva telov. učiteljev za Slovenijo. Njegovi spisi so strokovno telov. in telesno vzgojne vsebine; 1906 je priredil po I. Krennu »Javen telovadni nastop za ljudske ali meščanske šole«, Sokolski vestnik je 1913–14 priobčil »Vpliv telovadbe na človeško telo«, v »Sokolu«, kateremu je od 1919 sourednik, in v UT: Red in snaga, Predlogi o reformi telesne vzgoje, Sokolstvo in učiteljstvo in razne krajše članke. Od 1920 je urednik mladinskega lista »Sokolič«; iz češčine je 1920 prevedel »Vaje na bradlji«; ocene v UT. *

Uredništvo: Bajželj, Ivan (1877–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi133259/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bajželj Ivan, rojen 8. marca 1877 (op. ur.: 3. marca 1877) v Stražišču pri Kranju. V Ljubljani je končal učiteljišče, na univerzi na Dunaju pa je obiskoval tečaj za srednješolske telovadne učitelje. Najprej je bil učitelj na osnovni šoli v Idriji, od leta 1905 do 1918 pa učitelj telovadbe na idrijski realki. Po koncu vojne je bil imenovan za telovadnega učitelja na učiteljišču v Ljubljani. V Idriji je priredil spis Javen telovadni nastop za ljudske ali meščanske šole (po I. Krennu, 1906). V Sokolskem vestniku (1913–1914) je objavil razpravo Vpliv telovadbe na človeško telo. O telovadbi, o reformi telesne vzgoje in o predmetih, ki so s tem povezani, je pisal v listih Sokol in Učiteljski tovariš. Od 1919 je bil sourednik Sokola, od 1920 urednik mladinskega lista Sokolič. Prevedel je iz češčine Vaje na bradlji, 1920.

Prim.: SBL I 22.

Ur.

Uredništvo: Bajželj, Ivan (1877–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi133259/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 1. snopič A - Bartol, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1974.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine