Novi Slovenski biografski leksikon

Po priimku sodeč izhajajo njegovi predniki iz Ribniške doline. Osnovno šolo, gimnazijo in trgovsko akademijo je obiskoval v Zagrebu. V Klosterneuburgu je končal enološke in pomološke študije na K. k. höhere Lehranstalt für Wein- und Obstbau (danes Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau), višje agrarne študije pa v San Michelu v Italiji. Sprva je z očetom, po 1915 pa samostojno vodil veletrgovino z vinom. Nato je razširil dejavnost na proizvodnjo alkoholnih destilatov in likerjev, kvasa, kemikalij in emajlirane posode. Bil je eden najvplivnejših organizatorjev gospodarskega življenja v Zagrebu, soustanovitelj zagrebške borze (1918) in predsednik trgovsko-obrtne zbornice (1923–28). 1924 je v Zagrebu organiziral I. kongres gospodarstvenikov Jugoslavije, 1931 je postal predsednik zagrebških industrialcev, 1933 pa predsednik osrednje tovrstne ustanove v Beogradu. 1939 so ga izvolili za predsednika novoustanovljene Industrijske komore v Zagrebu. Dlje časa je bil tudi predsednik uprave podjetja Jugoslovanska štampa, d. d. Bil je velik pristaš tehnološkega napredka. O gospodarski problematiki je objavil več člankov v različnih strokovnih časopisih. Politično je bil liberalno in jugoslovenarsko usmerjen, vendar je imel izrazit socialni čut.

Čeprav se je rodil v Zagrebu, je po družinskem izročilu ohranjal svojo slovensko poreklo. Poročen je bil s hčerko pisatelja Ivana Tavčarja Josipino (Pipo).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebni fond.
Hrvatski biografski leksikon, Zagreb.
Granda, Stane: Arko, Vladimir (1888–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi131033/#novi-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Arko Vladimir, veleindustrijec, r. 16. sept. 1888 v Zagrebu, končal trgovsko akademijo, nato ojnološke in pomološke študije v Klosterneuburgu pri Dunaju, slednjič agrarno šolo v San Michelu. Sodeloval je pri ustanavljanju mnogih bančnih in industrijskih podjetij. Sam je ustanovil in poseduje danes tovarno špirita, kvasu, etra in kemijskih izdelkov, likerjev in konjaka; svojo tovarno sodov je združil z drugimi podobnimi podjetji v današnjo »Zagrebačko tvornico bačava d. d.«. Njegove industrijske naprave se odlikujejo po svoji tehnični naprednosti. A. živi v Zagrebu, sodeluje kot delničar v mnogih podjetjih in je danes predsednlk »Saveza tvornica i rafinerija špirita v Jugoslaviji«, »Slavenske banke d. d.«, zagrebške trgovske in obrtne zbornice, podpredsednik zagrebške borze. Od 15. jul. 1914 je poročen s hčerjo edinko Iv. Tavčarja, Pipo. — Slika: SIT IV, št. 29. *

Uredništvo: Arko, Vladimir (1888–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi131033/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine