Novi Slovenski biografski leksikon

BOLE, Velimir, ekonomist, matematik, statistik (r. 24. 3. 1947, Maribor). Oče Anton Bole, politik, gospodarstvenik, mati Marija Bole, r. Černovšek, učiteljica.

Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru, srednjo pa v Ljubljani (Šubičeva gimnazija). Slednjo je z maturo zaključil 1965. Že v tem zgodnjem obdobju je prejel več priznanj in nagrad na matematičnih tekmovanjih, npr. prvo nagrado na matematičnem prvenstvu Jugoslavije v Beogradu (1964), priznanje na matematični olimpijadi v Moskvi (1964), tretjo nagrado na matematični olimpijadi v Berlinu (1965). K uspehom na področju matematike je dodal diplomi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (1969) in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1972). Magistriral je 1973 na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Zagrebu z nalogo Končne strategije zveznih iger, nato pa se je isto leto kot znanstveni sodelavec zaposlil na Ekonomskem institutu pravne fakultete (EIPF).

1988–89 je bil svetovalec predsednika Jugoslavije, 1991–97 je bil član upravnega odbora Banke Slovenije, 1992–2002 član Ekonomskega sveta Slovenije, 2004–11 pa član makedonskega sveta ekspertov. Med bolj znane se uvrščajo objave v najstarejši in najuglednejši slovenski ekonomski reviji Gospodarska gibanja.

Vsebinsko se Boletove raziskave nanašajo predvsem na makroekonomske analize (ekonometrični modeli, napovedi, trendi, analiza ekonomskih politik), ki so nastale na podlagi različnih raziskovalnih projektov in ki so nudile informacijsko podlago nacionalnim odločevalcem. Prek vodenja in sodelovanja v različnih raziskovalnih projektih je analiziral delovanje (četrtletni in polletni intervali) slovenske ekonomije in ekonomij Jugovzhodne Evrope (Albanija, Bolgarija, Romunija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Srbija in Slovenija). V tem kontekstu je bil kritičen do makroekonomskih ukrepov, ki jih je slovenska politika sprejemala v pokriznem obdobju. Med večjimi napakami naj bi tako bili paket pavšalnega rezanja stroškov države (ki je znižal raven agregatnega povpraševanja), zmanjšanje davka na dobiček in dohodnine (ki je poslabšal likvidnost proračuna), pa tudi vzpostavitev t. i. slabe banke.

Poleg makroekonomskih analiz je Bole sodeloval v mnogih projektih (kot projektni vodja), ki segajo na področje mikroekonomije. Mdr. je pripravil študijo učinkov uvedbe davka na dodano vrednost v Sloveniji, oblikoval je model zaznavanja izogibanja plačilu davkov, analiziral je sistem plač v Sloveniji, slovenski pokojninski sistem ter odpornost slovenskih podjetij na zunanje in notranje pretrese. Ob tem je redno izvajal tudi različne analize posameznih segmentov trga (farmacija, mobilna telefonija, energenti, igre na srečo). Z empiričnimi analizami je preučeval posamezna podjetja ter oblikoval programsko opremo za izvedbo ekonometričnih in statističnih analiz. V slednjem se zrcali njegovo osrednje raziskovalno zanimanje, ki vključuje statistične analize obsežnih setov podatkov, podatkovno rudarjenje in analizo manjkajočih podatkov.

Dela

Ekonometrični model jugoslovanskega gospodarstva, Ljubljana, 1980 (soavtor Jože Mencinger).
Alternative ekonomske politike, Ljubljana, 1980 (soavtorja Jože Mencinger, Aleksander Bajt).
Financing the transition of the public pension system in Slovenia, Ljubljana, 1988.
Klanjšek, Rudi: Bole, Velimir (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018880/#novi-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine