Novi Slovenski biografski leksikon

BOLE, David, geograf (r. 21. 2. 1979, Kranj). Oče Anton Bole, kovinostrugar, mati Vera Oman, r. Gajzar, trgovka. Stric Velimir Bole, ekonomist, stari stric Janez Bole, glasbeni pedagog, zborovodja, bratranec Grega Bole, športnik, kolesar.

Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici. 1993 se je vpisal na Srednjo agroživilsko šolo v Ljubljani, kjer je kot veterinarski tehnik maturiral 1997. Istega leta se je vpisal na študij geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 2003 diplomiral, 2008 pa doktoriral z disertacijo Geografski vidiki ekonomske preobrazbe slovenskih mestnih naselij, katere priredbo je 2013 objavil v monografiji Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Že v času študija je kot administrator deloval na Oddelku za prostor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, po diplomi pa se je zaposlil na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v Ljubljani, kjer je bil sprva asistent, 2008–13 znanstveni sodelavec, 2013 je bil izvoljen v naziv višji znanstveni sodelavec.

Njegova raziskovalna usmeritev je celovito preučevanje prostorskega in gospodarskega razvoja mest, kjer se posveča strukturi mestnega gospodarstva, ki jo obravnava z vidika deindustrializacije in terciarizacije, raziskave pa postopno širi na nove ekonomsko-geografske vsebine, kot so kulturna industrija, ustvarjalna ekonomija ter vloga kulture in kulturne dediščine pri družbenem in ekonomskem razvoju regij. Svoje raziskovalno obzorje je že zgodaj razširil tudi na preučevanje interakcije med prostorskim in prometnim načrtovanjem. Pri tem se prometa ne loteva le površinsko, kot sestavnega dela prostorskega načrtovanja, temveč celovito, v obliki preučevanja trajnostnih oblik prometa, prometne rabe prostora, javnega potniškega prometa in dnevne mobilnosti. V svojih delih ne ostaja le na teoretski ravni, temveč se ob soudeležbi pri razvojnih aktivnostih posveča uporabnim vidikom geografije in teži k dejanskemu razvoju obravnavanih skupnosti. S tem dejavno sooblikuje in uveljavlja koncepte t. i. odprte geografije, kjer participativno raziskovanje poteka skupaj »z« deležniki, namesto »na« njih.

2011 je prejel Melikovo priznanje za mladega znanstvenika, ki jo podeljuje Zveza geografov Slovenije. Za aktivnosti v okviru projekta SY_CULTour je 2015 prejel posebno priznanje žirije Evropa Nostra.

Dela

Daily mobility of workers in Slovenia = Dnevna mobilnost delavcev v Sloveniji, Acta geographica Slovenica, 44, 2004, št. 1, 25–45.
Geografski vidiki ustvarjalnosti, Ljubljana, 2007 (soavtor Marjan Ravbar).
Cultural industry as a result of new city tertiarization = Kulturna industrija kot odraz nove terciarizacije mest, Acta geographica Slovenica, 48, 2008, št. 2, 255–276.
Changes in employee commuting : a comparative analysis of employee commuting to major Slovenian employment centers from 2000 to 2009 = Spremembe v mobilnosti zaposlenih : primerjalna analiza mobilnosti delavcev v največja zaposlitvena središča Slovenije med letoma 2000 in 2009, Acta geographica Slovenica, 51, 2011, št. 1, 89–108.
Ekonomska preobrazba slovenskih mest, Ljubljana, 2013.
Geography of daily mobilities in post-socialist European countries : evidence from Slovenia, Mobilities in socialist and post-socialist states : societies on the move, [London]: Palgrave Macmillan, 2014, 217–239 (soavtor Matej Gabrovec).
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji, Ljubljana, 2015.
Central settlements in Slovenia in 2016 = Centralna naselja v Sloveniji leta 2016, Acta geographica Slovenica, 57, 2017, št. 2, 7–32 (s soavtorji).

Viri in literatura

Janez Nared: David Bole : Ekonomska preobrazba slovenskih mest, Geografija Slovenije 19, Ljubljana 2008, Geografski vestnik, 80, 2008, št. 2, 158–160.
Nared, Janez: Bole, David (1979–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021070/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine