Novi Slovenski biografski leksikon

BOLE, Anton (Tone Bole), politik (r. 19. 9. 1916, Bled; u. 9. 4. 1990, Ljubljana). Oče Leopold Bole, železničar, mati Marija Bole. Sin Velimir Bole, ekonomist, matematik, statistik.

Celjsko gimnazijo je obiskoval 1928–33, nato 1934–38 šolo za tekstilne tehnike v srbskem Leskovcu, 1938–39 pa šolo za rezervne oficirje v Mariboru. 1937–40 je bil član SKOJ-a. Do vojne je bil zaposlen v tekstilni tovarni Grosuplje in se kot mlad tekstilni tehnik vključil v predvojno napredno gibanje. Od 1941 je sodeloval v NOB. Od 1942 do kapitulacije Italije 1943 je bil zaprt v fašističnih koncentracijskih taboriščih na Rabu, Gonarsu in Viscu. 1943 je bil sprejet v KP. Nato je bil sekretar okrožnega komiteja KPS za Savinjsko dolino, član pokrajinskega odbora OF za Štajersko in član okrožnega komiteja KPS Maribor.

1947 je končal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Nato je postal direktor Generalne direkcije za tekstilno industrijo Jugoslavije (FLRJ) in pomočnik ministra za lahko industrijo FLRJ (1951–53) v Beogradu. Po vrnitvi v Slovenijo je prevzel mesto generalnega direktorja Direkcije tekstilne in usnjarske industrije Slovenije (1953–56). Medtem je predsedoval mestnemu in občinskemu ljudskemu odboru Maribor. Od 1953 je bil tudi poslanec ljudske skupščine LRS. 1956–62 je bil član Izvršnega sveta skupščine LRS, pristojen za gospodarske zadeve, podpredsednik (1962–67) in predsednik (1967–69) Gospodarske zbornice Jugoslavije, 1969–74 predsednik Gospodarskega zbora republiške skupščine, 1963–69 zvezni poslanec ter 1974–82 član predsedstva SRS. 1982 je bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča SRS. 1959–65 je bil član slovenskega in 1964–69 zveznega CK ZK. Bil je tudi član predsedstev zvezne konference SZDL Jugoslavije in republiške konference SZDL Slovenije.

Je nosilec partizanske spomenice 1941.

Dela

Deset let socialistične graditve v Sloveniji, Ljubljana, 1955.

Viri in literatura

ARS, SI AS 1589/IV, CK ZKS.
ARS, SI AS 1546, Zbirka biografij vidnejših komunistov in drugih javnih osebnosti.
ES.
Delo, 10. 4. 1990 (osmrtnica); 26. 4. 1990 (nekrolog).
Čuček, Filip: Bole, Anton (1916–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018860/#novi-slovenski-biografski-leksikon (30. september 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine