Primorski slovenski biografski leksikon

Didek Smiljana, akademska slikarka, asistentka patološkoanatomskega inštituta v Lj., r. v Voloskem pri Opatiji 18. jan. 1911. Slikarstvo je študirala v Zgbu, diplomirala 1933. Od 1938–43 učila na gimn. v Glini in bila suplentka v Sarajevu. Od 1943 ima izpit za prof. srednje š., 1944 delala izpit za asistentko vseučilišča v Zgbu ter se tu zaposlila v histološkem inštitutu medicinske fakultete, 1946 bila imenovana za slikarico patološkoanatomskega inštituta v Lj., kjer je bila 1947 izvoljena za asistentko. 1955 je bila na dvomesečnem študiju v Parizu, 1957 spet v Parizu in Londonu. 1962 postala višja strokovna sodelavka, 1966 je sprejela članstvo mednarodne organizacije medicinskih ilustratorjev na University of Cincinnati, Ohio, ZDA. Z risbami in barvastimi slikami je opremila vrsto medicinskih tekstov, med njimi: F. Kogoj, Dermatovenerološka propedeutika (Zgb 1947), V. Duančić, Embriologija (Zgb 1948), Zbornik kirurgične klinike v Lj. ob desetletnici (1950), F. Hribar, Uvod v splošno in morfološko patologijo (1950), A. Župančič, Uvod v patološko fiziologijo človeka, Kri (1952), F. Derganc, Osnovni pojmi iz ortopedije in fizioterapije (1953), V. Kresnik, Redek primer razvojne anomalije srca in žil (ZdrV 1954), C. Božič, Ulkusna obolenja pri dojenčkih (ZdrV 1955), Ivan Lenart, Dvoje redkih razvojnih nakaz (ZdrV 1955), P. Lenče, Farmakologija za medicinske sestre (1956), F. Derganc, Široki pristupi do žila na ekstremitetama u traumatologiji naročite u ratu... (Acta chir. Iug. 1959), L. Detela, Usvajanje neživega sveta (1960), S. Rakovec, Akutna insuficienca ledvic (ProM 1966), P. Jerina Lah, in F. Derganc, Transfuzija krvi v bolnišnicah IX. korpusa (ZdrV 1966). Izdelala je 90 barvastih reprodukcij patohistoloških preparatov in 78 shem patomorfoloških procesov v tabelarni velikosti 100r70. Kot soavtorica je izdelala grafično-slikarski del anatomskega atlasa Muskulatura ekstremitet. Izdelala je večje število risb za diapozitive, ki so jih učitelji medicinske fakultete uporabljali za ponazoritev na kongresih ali strokovnih posvetovanjih.

Prim.: UljBB 1957, 375; 1969, 478.

Brj.

Brecelj, Marijan: Didek, Smiljana (1911–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007430/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine