Slovenski biografski leksikon

Schweiger (Sbaiger, Shbaiger, Suaiger) — Lerchenfeld, kranj. plemiška družina v 17. stol., v virih znana od 1640. Matej S., tajnik dež. vlade, je 4. marca 1646 dobil kot »inspektor« kranj. deželanstvo (podpisal v Gradcu knez Jan. Anton Eggenberg). Plemiški naslov se nanaša na imenje Škrjanče, v 17.–18. st. včasih tudi na Rocen (Rutzing) ali Blagovico (Glogowitz), pozneje še na Otočec (Wördl) ali Luknjo (Lueg) pri Prečni. Baronski naslov, pridobljen 19. sept. 1764 (drugače, a napačno Schiviz, Krain 500), je bil »von Lerchenfeld auf Glogowitz«. V slov. razmere so vidneje posegali člani petih rodov:

I. Matej (ne: Matija, kakor pri Brekkerfeldu) je bil trikrat oženjen. Prva žena Eva Schneeberger ni imela otrok; druga Ana Suzana pl. Trillegk samo sina Henrika Mateja, r. 31. avg. 1640, u. 21. jul. 1697, nadaljevalca rodu; tretja žena Marija Magd. pl. Kunstl je bila mati trem jezuitom Jan. Engelbertu, r. 30. dec. 1647, Volbenku Andreju (gl. čl.), Viljemu, r. 17. maja 1653 ter cistercijanu Bernardu r. 14. maja 1665, Francu Karlu r. 2. nov. 1658, por. z Renato Sidonijo Lachenheimb 1682, Jan. Avguštinu, r. 28. avg. 1661, u. 9. maja 1694, por. s Katarino Fürnpfeil pl. Pfeilheimb; le-teh edini sin Jož. Ignac je u. kot župnik v Ihanu 28. okt. 1739; edina Matejeva hči Uršula, r. 25. sept. 1650 se je por. z Jan. Jož. Hingerle pl. Heldenheimbom.

II. Henrik Matej (včasih napačno: Matija), por. z Marijo Klaro pl. Hitzing, otroci: Mar. Terezija, kot klarisa Alojzija, r. 3. avg. 1665, Janez Friderik, r. 31. avg. 1668, u. kot župnik v Vipavi 24. jul. 1724, Karel Henrik, r. 25. jan. 1670, u. 11. febr. 1736 na Otočcu, prisednik ograjnega sodišča in slovit pravnik, 1698 višji prejemnik sredstvenine (Mittelding), v Akademiji operozov z nazivom Taciturnus (gl. pod III.!), Jožef Filip, r. 21. maja 1671, u. 1745, Mar. Suzana, r. 21. maja 1673, por. s Karlom Jož. pl. Coppinijem, Marija Rozalija, r. 9. sept. 1675, por. z Volb. Gotardom Soncem, in Marija Helena, r. 1. maja 1679, u. nepor. 22. februarja 1720.

III. Karel Henrik, por. z Ano Felicito pl. Purgstall, njuni otroci: Marija Suzana, r. 2. jul. 1707, por. 5. jun. 1724 s Franc. Ant. Oblakom pl. Wolkenspergom, Franc Karel, r. 20. jan. 1715, u. 6. sept. 1761 (gl. pod IV.!), Marija Katarina Helena, r. 11. apr. 1717, por. z Jan. Sigism. pl. Breckerfeldom, r. 12. apr. 1689, u. 6. jun. 1760 (dopolni SBL I, 57).

IV. Franc Karel, por. 2. sept. 1737 z Mar. Frančiško grof. Turn-Valsassina, je imel razen hčerk Mar. Antonije, r. 22. jun. 1738, Mar. Ane, r. ok. 1741, por. 22. jul. 1767 z bar. Ferd. Juričem, in Mar. Jožefe, r. 17. marca 1743, dva sinova: Franca Ks. Jožefa, r. 19. nov. 1739, u. 1813 (gl. pod V.!) in Janeza Nepomuka, r. 22. maja 1744, ki sta 1764 postala barona.

V. Franc Ks. Jožef, por. z Julijo bar. Taufferer; med petimi sinovi sta se najviše vzpela Anton Franc Kozma Damjan pl. Dürnstein, r. 27. febr. 1775, u. 3. maja 1833, tajnik dvor. prezidija na Dunaju, lastnik Ruperč vrha in oče Amandu Antonu (gl. čl.), ter Vincenc pl. Lerchenfeld, r. 5. jan. 1780, u. v Otočcu 27. jan. 1849, stanujoč redno v Lj., kjer je bil dež. odbornik in upravni strokovnjak. — Prim.: šenklavške krst. matice, knj. VII.—XXV. passim; mrl. matice, ib., knj. II.—VI.; Genealogica, fasc. 3 (Breckerfeld, rodovnik S-jev, vmes vrzeli in pomote); pisma deželanstva S št. 23; pisma plemstva št. 40; testamenti odd. II, št. 67; rkp. 228 r (Apes Academicae Operosorum), št. 3; isto Gr A I (Dol), fasc. 76; S. A. fasc. 312 b, 1698/1292 (vse v DAS); Dimitz IV/8, 91, 113; Schiviz, Krain, kazalo (ne vse zanesljivo in popolno); MHK 1848, 77, 80; A. Koblar, IMK 1900, 226–7; Steska V., ib., 53. Mkč.

Miklavčič, Maks: Schweiger - Lerchenfeld. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi553061/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine