Slovenski biografski leksikon

Schweiger-Lerchenfeld Amand, baron, potopisec in publicist, na Dunaju r. 17. maja 1846 tajniku dvor. prezidija, kranj. dež. odborniku Antonu Francu Kozmi (gl. čl. Schweiger, V.!) in u. 24. avg. 1910. — S. je iz kadetnice v Mrbu prišel 1861 v voj. akad., nato služil kot poročnik pri pešpolku št. 5, s katerim se je udeležil tudi vojne 1866 v Ital. L. 1871 je zapustil voj. službo, da se posveti kulturnoznanstv. potovanjem in publicistiki; zanimali so ga predvsem Balkanski polotok, Mala Azija, ostali sredozem. svet. Prepotoval je 1880–2 obalno pokrajino Jadran. in Jon. morja; 1886–8 je bil za Avstrijo uredniški zastopnik ilustr. revije Ueber Land u. Meer; 1889 ustanovil na Dunaju in do smrti urejeval poljudnoznanstv. polmesečnik Der Stein der Weisen. Unterhaltung u. Belehrung aus allen Gebieten des Wissens (22 letnikov; od 20. letn. združen z revijo Der Rekord. Wissen u. Praxis im Dienste des Fortschrittes). — S-jevi spisi (po nepopolni bibliogr.: 59 knjig, nekatere po 800 in več str.; večino zal. A. Hartleben, Dunaj) so po vsebini: potovalni vodniki, potopisi, etnografija, kulturna zgod.; dva atlasa: Die Erde in Karten u. Bildern. Wien 1889 in Atlas der Himmelskunde. Wien 1897; dramatični poskusi. — Delno ali v celoti opisujejo jsle pokrajine: Unter dem Halbmond. Ein Bild d. ottomanischen Reiches u. seiner Völker. Jena 1876; Zwischen Pontus u. Adria. Skizzen von einer Tour um d. Balkanhalbinsel. Wien 1879; Bosnien. Wien 1878, 1879²; Der Orient. Wien 1881 (960 str., vel. 80, prev. v 10 tujih jezikov); Die Adria. Land-u. Seefahrten im Bereiche des Adriatischen Meeres. Wien 1883; Abbazia. Idylle von der Adria. Wien 1883 (z 19 risbami L. E. Petrovitsa); Veldes. Eine Idylle aus den Julischen Alpen. Wien 1889 (s 40 risbami znanega L. Benescha); v zbirki potovalnih vodnikov Unterwegs: IV. Die Rudolphbahn. Tarvis. Steierisches Hochland. Mittelkärnten. Julische Alpen. Die Grotten des Karst. Wien 1892; VII. Die Grotten u. Höhlen des Karst. Nabresina (unter Mitarbeit v. Franz Kraus). Wien 1893; Dalmatien (Reiseführer). Wien 1905⁶. — V Lj. je izdal le: Von der Poesie zur Prosa. Zwei Tage aus dem Leben einer Frau. Lb. Kleinmayr 1871. — Vse knjige so pisane v zanesenem, romant. slogu, danes ne pomenijo več mnogo, nedvomno pa so zanimive kot dokumenti svoje dobe in značilne tudi po ilustr. gradivu, ki je ohranilo marsikatero zdaj že davno izginulo situacijo. — Psevd.: Mario Amante. — Prim.: Wurzbach XXXII (nezanesljivi podatki), 359–60; LZg 1910, št. 193; Petermanns Mitt. 1910, II., 193; Kürschner's Deut. Litteraturkalender 1890, 787; Nekrolog zu Kürschners Liter. Kalender, Berlin–Leipzig 1936. — Slika: Oesterreichs Ill. Zg 1908, 2. dec., 144. Boh.

Bohinec, Valter: Schweiger - Lerchenfeld, Amand, baron (1846–1910). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi553213/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine