Slovenski biografski leksikon

Čop, kmetiška kranjska rodbina, iz katere je izšlo več znamenitih mož. Ohranila se je tradicija, da so prišli predniki slov. Čopov v času reformacije iz Švice, kjer živijo res ljudje s podobnim priimkom (Nemci ga pišejo Tschopp, Ladinci Gioppi ali Cioppi) v kantonih Luzern, Basel, Bern in Fribourg ter se dajo nazaj zasledovati deloma še v 1. polovico 16. stol. (gradivo Antona Tschoppa di San Maurelio). Slovenski kmetiški Čopi izhajajo iz Koroške Bele, od koder so prišli polagoma v Hraše (prvotno v župniji Radovljica, od 1787 Lesce), kjer se je Jurij Č. oženil v 2. pol. 18. stol. z Gollmayerjevo iz Lesec; v Žirovnico (prvotno v župniji Radovljica, od 1783 Rodine, oz. od 1821 Breznica), kamor se je priženil k Ovsenjakovim Matija Č., po dom. Brancljev s Koroške Bele (o Matijevih sinovih Janezu in Matiji Č. prim. pos. članka); hrvaški Karlovac, kamor se je preselil v 2. pol. 18. stol. Jakob Č. iz Hraš, itd. Mnogi izmed njih so se povzpeli nad svoj prvotni kmetiškopodložniški stan. Jože Č. (Tschop) je študiral 1725 v Lj. fiziko (jez. drama Ovinius iz l. 1725., kjer se nahaja v seznamu igralcev). Pavel Č. (Tschopp) je bil vsaj 1773 do 1777 kooperator v Preddvoru (seznam mrtvaške bratovščine pri diskalceatih v Lj. 1777). Lukež Č. (ok. 1746–812) s Koroške Bele je bil 1792–6 kaplan v Galiciji pri Celju, do 1801 v Šoštanju, do 1808 pri Sv. Petru v Zavodnji, potem župnik pri Sv. Janezu na Peči (Orožen, Bisthum Lav. V, 319). Jakob Č. je bil 1812–3 kaplan pri istem Sv. Janezu na Peči (Orožen V, 320). Jože Č. je bil lastnik dominija Šentjurje v občini Moravče (Instanz-Kal. 1796—1808). Jakob Č. iz Hraš (1742–812), ki je ustanovitelj hrv. panoge Čopov (gradivo Antona Tschoppa di San Maurelio), je imel zalogo smodnika (Instanz-Schem. 1796, 92) ter bil ugleden trgovec (sin Anton je bil veletrgovec v Karlovcu; vnuk Anton je bil častnik in dobil plemstvo s priimkom di San Maurelio; pravnuk Anton Tschopp di San Maurelio, ki živi kot upok. dvorni svetnik na Dunaju, je dobil med službovanjem na Kranjskem zopet stike z ožjo domovino ter zbiral obenem gradivo za zgodovino svojih prednikov; istega pokolenja je tudi Mara Č., u. 1910, poročena v prvem zakonu z belgijskim senatorjem Lenger Marletom, v drugem s slov. poslancem Berksom, ki je pisala sicer večinoma nemški, a jo je vendar treba prištevati k najduhovitejšim južnoslovanskim pisateljicam, prim. Slovan 1910, 257 in Veda 1911, 93). Med domačim uradništvom so bili že v dobi 1819–48 razen Antona, Janeza in Matije Č. vsaj še 4 Čopi (uradni šem. za Kranjsko). Kd.

Kidrič, Francè: Čop. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi167077/#slovenski-biografski-leksikon (15. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine