Poklici in dejavnosti Planinski delavec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Banovec, Tomaž
29. avgust 1939, Ljubljana, Slovenija
Brvar, Andrej
11. februar 1953, Ljubljana, Slovenija
Čermelj, Peter
25. junij 1900, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. januar 1973, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Degen, Friderik
17. julij 1906, Bistrica ob Sotli, Slovenija
20. december 2001, Maribor, Slovenija
Hvala, Alfred
16. marec 1907, Šempas, Slovenija
5. marec 1977, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Karolin, Drago
4. november 1901, Dobrna, Slovenija
9. april 1993, Ilirska Bistrica, Slovenija
Kovča, Fran
30. september 1879, Šentrupert (Braslovče, obč.), Slovenija
11. januar 1925, Šentrupert (Braslovče, obč.), Slovenija