Poklici in dejavnosti Zbiralec rimskih napisov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Tyfernus, Avguštin
med 1470 in 1479, Laško, Slovenija
med 5. september 1535 in 30. junij 1537, Slovenj Gradec, Slovenija