Poklici in dejavnosti Pedagoški publicist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Černej, Ludvik
15. avgust 1870, Fram, Slovenija
25. avgust 1936, Makole, Slovenija