Poklici in dejavnosti Kulturni publicist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Detela, Lev
2. april 1939, Maribor, Slovenija