Poklici in dejavnosti Imenoslovec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bezlaj, France
19. september 1910, Litija, Slovenija
27. april 1993, Ljubljana, Slovenija