Poklici in dejavnosti Obveščevalec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Golec, Jože
5. maj 1901, Polje ob Sotli, Slovenija
4. april 1945, Trst, Rižarna pri Sv. Soboti, Furlanija - Julijska krajina, Italija