Poklici in dejavnosti Višji državni uradnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Raigersfeld, Franc Henrik, baron
6. julij 1697, Ljubljana, Slovenija
31. marec 1760, Ljubljana, Slovenija