Poklici in dejavnosti Lokalni politik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Mlakar, Franc
1. december 1857, Hošnica, Slovenija
31. julij 1909, Hošnica, Slovenija
Mursa, Josip
18. marec 1864, Krapje, Slovenija
16. avgust 1948, Krapje, Slovenija
Raisp, Ferdinand
15. avgust 1818, Vicenza, Italija
15. januar 1898, Ptuj, Slovenija
Zurc, Josip
4. avgust 1861, Novo mesto – Kandija, Slovenija
6. oktober 1930, Novo mesto – Kandija, Slovenija