Slovenski biografski leksikon

Zurc Josip, lokalni politik, v Kandiji (Novo mesto) r. 4. avg. 1861 polzemljaku Jožefu in Ivani r. Zurc ter u. 6. okt. 1930. Po osn. šoli se je izučil za mesarja in po odsluženju voj. roka prevzel gostilno pri Štemburju v Kandiji. Postal je tudi spreten živinozdravnik-samouk. Hkrati se je udejstvoval v javnem življenju, bil 25 let župan največje kranjske občine Šmihel-Stopiče, 27 let načelnik obč. cestnega odbora, 18 let preds. okraj. šolskega sveta. 1913 je bil izvoljen na listi SLS v dež. zbor v kmečki kuriji za sodne okraje Novo mesto, Kostanjevica in Krško. Po njegovi zaslugi je dobila Kandija želez. postajo, zgrajen je bil železobetonski most v Vavti vasi, preurejena cesta v Šempeter (danes Otočec) ter zgrajenih več novih šol. poslopij. Od ustan. pa do smrti je bil preds. Gostilničarske zadruge. – 1926 je prejel red sv. Save V. – Bil je duhovit in zelo priljubljen. Veliko pozornost je zbudil 1908, ko je na Dunaju ob 60-letnici cesarjevega vladanja jezdil v dragoceni uskoški uniformi z dež. trobojnico v rokah na čelu štev. zastopstva kranjske dežele. - Prim.: r. matice Novo mesto-Šmihel (ŠkALj); Jsln 1930, št. 114 (s sliko); S 1930, št. 230 (s sliko); KMD 1932, 85 (s sliko); J. Trdina, ZbD, VII, 1955, 384–6. – Slika: Kron 1981, 66. S. K.

Kranjec, Silvo: Zurc, Josip (1861–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi887526/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine