Primorski slovenski biografski leksikon

UDOVIČ Peter, gospodarstvenik, dr. ekonomije, politik, narodni in socialni delavec, r. 3. maja 1901 pri Sv. Ivanu (Trst), u. 26. mar. 1950 pri Sv. Ani v Trstu. Oče Andrej, vrtnar, organist, dirigent, nekaj časa tudi upravitelj Narodnega doma pri Sv. Ivanu, mati Filomena Pečarević z otoka Visa v Dalmaciji. Po osn. š. v domačem kraju je začel študirati na nem. gimn. v Trstu, nadaljeval po prvi svet. vojni v Celju in dokončal na realki v Idriji (matura 1921). Zavoljo očetove prezgodnje smrti se je preživljal s poučevanjem drugih dijakov. Vpisal se je na Visoko šolo za trgov. in gosp. vede v Trstu in doktoriral z disertacijo O sladkorni industriji (1927). Še pred doktoratom (1925) je dobil štipendijo češkoslov. vlade za strok. izpopolnitev v Pragi. Takoj po končanih študijih je nekaj časa poučeval na zasebni trgov. š. v Trstu, kjer je že kot študent nadomeščal prof. L. Čermelja pri poučevanju matem. Kmalu po poroki z Elviro Železnik je stopil v praktično trgov. življenje, najprej kot družabnik, od 1927 kot samostojen trgovec. S pridnostjo in strokovnostjo je ustvaril solidno podjetje, ki je bilo že pred zadnjo vojno znano po vsej Primorski, Notranjski, Tirolski in Istri, kakor tudi v mednar. trgovini (export-import). Istočasno je prepotoval vse te kraje in imel veliko stikov s sonarodnjaki, ki jim faš. ni zlomil hrbtenice. Zaradi tega je imel pogosto sitnosti, stalno policijsko nadzorstvo, ob Gortanovem procesu pa je bil nekaj časa zaprt. Aktiven je bil tudi v akad. društvu Balkan in nekaj časa njegov predsednik, nato v vseh organizacijah trž. Edinosti, ki so imele svoj sedež do požiga 1920 v Narodnem domu. Dolga leta je bil odb. pri Trgovsko obrtni zadrugi (ust. 10. febr. 1906 - razpuščena 28. nov. 1941). - Med zadnjo vojno je dejansko in finančno podpiral narodni odpor in OF. Po vojni je uvidel, da se niso uresničili ideali, ki so ga prevevali, zato se je pridružil tistim redkim, ki so sklenili ustanoviti Slov. demokratsko zvezo (SDZ). Dr. J. Agneletto je ob četrti obletnici ustanovitve SDZ razkril: »Samo štirje smo bili, ki smo se sestali po prvih otipavanjih in pomenkih v marcu 1947 v mali sobici sredi Trsta in sklenili ustanoviti Slov. demokratsko zvezo. Med nami je bil tudi pok. dr. Peter Udovič.« Ostala dva sta bila odv. dr. Franjo Vesel in trgovec Mihael Flajban. Tako je bil U. član pripravljalnega in do smrti izvršnega odbora SDZ, kandidat na listi lipove vejice za trž. občin. svet, soustanovitelj in član konzorcija tednika Demokracija, soustanovitelj in preds. tiskarne Adrija, v kateri se je v Trstu tiskala Demokracija, nato Stvarnost in samostojen zbornik Utripi, pobornik ustanovitve Slov. dobrodelnega društva in Slov. prosv. Matice. Skupaj z drugimi samostojnimi gospodarstveniki je ustanovil Slov. gospodar. združenje in bil na občnem zboru v jeseni 1946 izvoljen za prvega tajnika. Podpiral je trž. akademike, ki so se zbirali v akad. društvu Jadran (pevski zbor in revija Jadran).

Prim.: Dr. Avg. Sfiligoj, Ob petnajsti obletnici smrti dr. P. U., Utripi, apr.-maj 1965, 39–40 s sl.; B. S.(ancin), Dr. P. U. Ob 25-letnici smrti, Utripi, dec. 1975 - mar. 1976, 65–66 s sl.; J. Kavčič, Prva slov. realka v Idriji 1901–26, 156; podatki Marka Udoviča.

B. S.

Sancin, Boris: Udovič, Peter (1901–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951010/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine