Primorski slovenski biografski leksikon

UDOVIČ Marko, kulturni delavec, politik, gospodarstvenik, r. 9. jan. 1931 pri Sv. Ani v Trstu, kjer živi. Oče dr. Peter, gospodarstvenik (gl. čl.), mati Elvira Železnik, učiteljica, trgovka in socialna delavka. Osn. š. v domačem kraju, niž. gimn. in prvi razr. višje gimn. pred vojno kot odličnjak, po vojni je obiskoval II. do V. razr. Znanstvenega liceja Fr. Prešeren, maturiral pa je 1951 v Bocnu. Že 1949 je bil soustanovitelj in prvi preds. dij. društva Zarja na Jadranu, ur. glasila in koledarčka, dopisnik Demokracije in sodelavec ur. Andreja-Slavka Uršiča. Že ob ustanovitvi 1948 je bil izvoljen na prvem občnem Zboru za blagajnika Slov. prosv. matice (SPM), ur. priloge, zibornika Utripi in več publikacij. Po očetovi smrti 1950 je do 1968 sodeloval v domačem trgov. podjetju, ki ga je vodil starejši brat, istočasno pa pomagal materi doma in v trgovini jestvin, v baru, tobakarni, prodajalni cvetlic in časopisov. - Že 1951 se je vpisal na U in uspešno študiral matem. in fiz., istočasno pa obiskoval tudi Fak. polit. ved. Na Pravni fak. je dokončal glavne izpite. 1959 je dal pobudo za prvi samostojni slov. nastop na volitvah trž. akad. zbora (parlamento universitario). Tam je slov. lista Adria trž. in gor. akad. klubov (demokratičnega in katol. tabora) prvič na svobodnih volitvah izvolila dva slov. predstavnika za štiri leta, tudi U. Preko deset let je bil sodelavec dr. J. Agneletta, preds. SDZ in po njegovi smrti nekaj časa preds. SDZ. Zato je tudi za disertacijo izbral Peticije tržaških slovenskih demokratov od 1947 do 1954. Doktoriral je na Filoz.-liter. fak. 1985. Nato je poučeval slov., zgod. in zemlj. na DTTZ Žiga Zois in na učit. A. M. Slomšek s priključeno šolo za otroške vrtnarice. - Od 1959 uspešno upravlja domače gospodarstvo. Ko se je 1959 zrušil pod buldožerji trž. občine Dom pri Sv. Ani, ki ga je zgradil U-ev ded Josip Železnik, je U. na nerazlaščenem zemljišču zgradil novega. Aktiven je v organizacijah demokratičnih Slov. na Tržaškem in je veliko napisal o preteklosti in zaslužnih možeh.

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila.

Šah

Šah, Maks: Udovič, Marko (1931–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine