Primorski slovenski biografski leksikon

TABAJ Božidar, obrtnik, igralec, prosv. delavec, r. 20. apr. 1946 v Štandrežu (Gor.), kjer živi. Oče Alojz, kmet, mati Marija Mojk, gospodinja. Osn. š. v Štandrežu, nižja sred. š. v Gor. (1960). Kot vajenec se je zaposlil pri avtobusnem podjetju Ribi, istočasno 3 leta obiskoval večerni izobraževalni tečaj. Nato se je zaposlil pri poštnih prevozih, od 1975 pa pri zadrugi Traspost, katere je soustanovitelj in tudi njen preds. Od 1969 je član PD Štandrež, MePZ Štandrež, član odbora ZSKP 1983 in od 1992 član nadzor. odb. SSO, član svetov SSk na pokraj. in dežel. ravni, tajnik štandreške sekcije SSk od njene ustanovitve. Večkrat je kandidiral na listi SSk za občinske, pokraj. in dežel. volitve. 1975 je bil izvoljen kot predstavnik PD Štandrež v rajonski svet za Štandrež, nato na listi SSk najprej podpreds., 1993 pa preds. rajonskega sveta. Na volitvah 1994 spet izvoljen na listi SSk in ponovno imenovan za preds. rajonskega sveta za Štandrež. – T. pa je pri srcu predvsem gledališče. Svojo gled. pot je začel z Linhartovo Županovo Micko 1968 pri dramski skupini PD Štandrež. V okviru te dramske skupine je odigral 27 celovečernih iger in 18 enodejank. Oblikoval je vrsto karakternih in komičnih vlog v delih: A. Collalto, Beneški trojčki; Molière, Namišljeni bolnik; Nušić, Narodni poslanec; Goldoni, Sluga dveh gospodov; Nušić, Kaj bodo rekli ljudje idr. 1989 je nastopil v Gobčevi opereti Planinska roža in 1992 v Vodopivčevi opereti Srce in denar v org. ZSKP. 1978 je prejel jubilejno Linhartovo značko ZKO Sje za vlogo Georga Kimballa v komediji Cvetje hvaležno odklanjamo in 1989 Linhartovo značko za vlogo Tome v Nušićevi komediji Kaj bodo rekli ljudje.

Prim.: Osebni podatki; PDk 10. jan. 1989; 23. maja 1989; 25. maja 1989; 6. jun. 1989 s sl. ; 6. mar. 1993; 14. jul. 1994 s sl.; KatG 25. maja 1989; Picc. 6. mar. 1993; 10 let dramske dejavnosti, Štandrež 1975; Dvajset let župnijskega doma A. Gregorčič, 1965–85; 20 let dramske dejavnosti, Štandrež 1985; 30 let dramske dejavnosti PD Štandrež (v tisku); 30 let ZSKP, Gor. 1989, 42, 82, 144 s sl.; R. Gobec, Planinska roža, Gor. 1989; V. Vodopivec, Srce in denar, Gor. 1992.

Češč.

Češčut, Marija: Tabaj, Božidar (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950760/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine