Primorski slovenski biografski leksikon

TRATNIK Franc, nadučitelj v Črnem Vrhu nad Idrijo, prosv. delavec in kulturnik, r. 22. sept. 1885 v Idriji, u. v koncentracijskem taborišču Isernia (Campobasso) febr. 1942. Oče Lovrenc, mati Marjana Gantar. Osn. š. v Idriji, učiteljišče v Kopru, matura 1908, leta 1910 nameščen na osn. š. v Črnem Vrhu, usposob. izpit napravil 1910, definitivno nameščen 1911 v Črnem Vrhu in poučeval v letih 1911–16. Med prvo svet. vojno je bil tudi občinski tajnik v Črnem Vrhu. Ni jasnih podatkov, če je bil med vojno redni šolski pouk v Črnem Vrhu zavoljo ogromnega vojaškega tranzita. Ohranjeni so podatki, da je T. poučeval v Črnem Vrhu 1921–26. To leto ga je faš. oblast odpustila iz službe z majhno odpravnino. Poslej je bil tajnik pri kmečki posojilnici v Črnem Vrhu. 1934 so ga faš. internirali za tri leta na otoku Ventotene. Ni mogoče ugotoviti, kako je živel po vrnitni iz konfinacije. 12. okt. 1940 je bil aretiran, zaprt v Gor., konfiniran v koncentr. tabor. Isernia. - Pisal je pesmi, v Črnem Vrhu vodil moški pev. zbor, po faš. prepovedi PD in pev. zbora je vodil cerkv. pev. zbor, učil slov. narodne in umetne zborovske pesmi. Zaradi kult. delovanja so ga faš. preganjali. Pozimi 1942 je zbolel v taborišču in je bil poslan v majhno bolnišnico v mestu Isernia blizu taborišča. Tu so ga slovenski interniranci obiskovali. Ob smrti so na pobudo Z. Jelinčiča zbrali denar, nabavili krsto, priredili ob udeležbi vseh Slov. v taborišču slovesen pogreb ob zvonjenju zvonov vseh cerkva, ki jih je bilo več v razpotegnjenem mestecu po grebenu. V prvi cerkvici je bila maša zadušnica. Pogreb z duhovnikom je bil plačan do pokopališča, kar so razumeli do groba, toda pred vhodom na pokopališče so pogrebci položili krsto na tla in duhovnik je odšel. Položili smo ga v grob brez duhovnika. Med bombardiranjem mesta je padla bomba na T-ov grob, nakar so zavezniki čez grob zgradili cesto. Internirani Simon Kavčič iz Črnega Vrha, ki je zbral glavne podatke o T., je po begu iz razpuščenega taborišča med skrivanjem v okolici obiskal T-ov grob, razdejan od bombe.

Prim.: Osebni arhiv.

Rut.

Rutar, Tone: Tratnik, Franc (1885–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950460/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine