Primorski slovenski biografski leksikon

TERPIN Marjan, trgovec, politik, prosv. in kult. delavec, r. 10. okt. 1940 v Števerjanu pri Gor., kjer živi. Oče Franc, trgovec in gospodarsko-polit. delavec v okviru domače vasi, mati Emilija (Milka) Maraž. Osn. š. v Števerjanu, slov. učiteljišče v Gor., maturiral 1961. Poročen z Miroslavo Komjanc iz Števerjana, imata štiri otroke: Simon, Matej, Vlasta in Janez. Občinski uradnik na števerjanski občini 1963–70, nato trgovec s kmetij, stroji in import-export podjetjem z bratoma Cirilom in Ivanom s sedežem v Gor. in podružnico v Trstu. Vsi so veliko pomagali pri obnovi Katoliške knjigarne in graditvi novega športnega centra ob Katol. domu. - T. je v prosveti od vstopa v odbor SKPD v Števerjanu na obč. zbora 9. nov. 1958, preds. od 1961–67. Med ustanovitelji je ZSKP in njen večletni tajnik. Tajnik sekcije Kmečko-delavske zveze v Števerjanu (nato sekcija SSk) od 1970 do 1988. Med pobudniki ustanovitve SLG v Gor. (1968), nato SSk (1975) na Gor. in njen pokr. tajnik 1976–89, 10. maja 1986 izvoljen za dežel. preds. SSk in potrjen na 6. dežel. kongresu SSk 7. maja 1989. Član odbora SDZ v Gor. 1968–75, član predsedstva SDGZ 1986–87, član dežel. finančne ustanove Friulia-Lis od 1986. Večkrat član Enotne slov. delegacije (obiski: Cossiga, Berlinguer, Andreotti). Sodeloval je v delegaciji SSk pri formiranju dežel. vlade na zasedanjih šeststrankarske koalicije (preds. Comelli, Biasutti). Vodil je delegacije SSk pri sestavljanju večin na pokraj. ravni v Gor. Med pobudniki je sodelovanja z matico (vodil večkrat delegacijo svoje stranke na srečanjih s SZDL v Gor., Novi Gor., Tolminu, Ajdovščini in Lj.) - V okviru števerjanskega prosv. društva je zlasti skrbel za dramsko dejavnost. Režiral je naslednje igre: J. Vombergar, Voda (1963); Molière, Namišljeni bolnik (1964); F. S. Finžgar, Divji lovec (1966); Naša kri (1967); F. Govekar, Legionarji (1975); A. T. Linhart, Županova Micka (1983). V vseh je tudi sam nastopal. - S sošolcem D. Del Medicom je v 3. gimn. v Gor. (1956) izdajal razr. listič Naša dežela; izšle so štiri številke, ciklostiliral jih je ravn. J. Nemec. S članki sodeluje v raznih zamejskih listih. Med ustanovitelji je Števerjanskega vestnika, ki je začel izhajati 1969, v katerem vsa leta sodeluje. 1964 je sestavil brošuro Desetletnica Slovenskega katoliškega prosvetnega društva v Števerjanu. Z Zvonkom Simčičem je uredil knjižico 2. Zamejski festival slovenske narodno-zabavne glasbe, izdalo Prosvetno društvo F.B. Sedej, Števerjan 1972. Leta 1983 je izdal knjigo o rodni vasi z naslovom Števerjan. 1988 je sestavil priložnostno brošuro Gospod župnik - kratek življenjepis župnika C. Sedeja . Izredno je aktiven, ne samo v okviru domače vasi, ampak tudi, v kolikor je poglobil sodelovanje in pripomogel, da je prišlo do odpiranja na polit., kult. in gosp. področju z matično domovino kot tudi v zamejskem prostoru.

Prim.: Osebni podatki; NL 6. in 20 mar. 1975; 10. maja 1984; 6. apr. 1989; 11. maja 1989 s sl.; KatG 20. nov. 1958; 15. jan. 1959; 4. mar. 1971; 18. mar. 1971 s sl.; 24. maja 1984; 23. febr. 1989; 2. mar. 1989; PDk 23. maja 1984; 11. maja 1986; 21. mar. 1989 s sl.; 28. maja 1989 s sl.; Picc 1. jun. 1984; 8. in 29. maja 1989; LDk 21. maja 1934 s sl.; 22. maja 1984; Števerjanski vestnik 1969–1989 (mesečnik; izdaja SKPD F.B. Sedej iz Števerjana); Kmečki glas 23. maja 1984; PrimN 22. maja 1984; Naša pot, nov.-dec. 1976; Skupnost, št. 2, 3-4, 1989 s sl.; 10-letnica SSk na Goriškem, Gor. 1985, 6 s sl.

Sirk

Sirk, Ivan: Terpin, Marjan (1940–2022). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine